>

Strona główna  Nauczyciele  Uczniowie   Informatyka  Linki  Aktualności  Dokumenty

publog.gif (15473 bytes)

Scenariusze lekcji i innych zajęć

 

Szkolny konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

„Ach, co to była za szkoła!” – o Akademii profesora Kleksa -scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV

- opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Scenariusz lekcji języka niemieckiego "Co robią dzieci na placu zabaw?"- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska            

Scenariusz lekcji języka niemieckiego "Massmedia"- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska         

Scenariusz lekcji języka niemieckiego "Gdzie stoi biurko? : przyimki" - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Agresja i przemoc w szkole - opracował mgr Jerzy Niedźwiedzki

Kary i nagrody w wychowaniu - opracował mgr Jerzy Niedźwiedzki

Scenariusz przedstawienia "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludkow" w języku niemieckim - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Projekt obchodów Święta Niepodległości - opracował mgr Jerzy Niedźwiedzki

Program edukacyjny o Unii Europejskiej w nauczaniu zintegrowanym - opracowała mgr Krystyna Załucka

"Kości" - projekt dla uczniów klasy 5 - opracowała: mgr Ewa Kowalska

"Szkolna wycieczka" - matematyka klasa 5 - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

„Zgadywanki – przekładanki”, czyli równania w szkole podstawowej -scenariusz zajęć integralnych   dla klas III i VI  - opracowała: mgr Ewa Kowalska

„Na ratunek Ziemianom”- Scenariusz inscenizacji o charakterze profilaktycznym - opracowała: mgr Małgorzata Cichocka

Smutne oczy dziecka" - Scenariusz przedstawienia o charakterze profilaktycznym - opracowała: mgr Małgorzata Cichocka

"Konspekt zajęć umuzykalniających" - opracowała: mgr Eleonora Rutecka

"Konspekt zajęć w nurcie pedagogiki zabawy" - opracowały: mgr Eleonora Rutecka i Krystyna Jessa

Ćwiczenia z mocowaniem" - Konspekt zajęć z wychowania fizycznego - opracowała: mgr Anna Walczak

Świąteczny zając też jest sportowcem"- Scenariusz gier i zabaw - opracowała: mgr Anna Walczak

"Konspekt zajęć metodą dobrego startu"  - opracowały: mgr Eleonora Rutecka i Krystyna Jessa

Temat zintegrowanego ośrodka zajęć; w krainie baśni - konspekt z zajęć - opracowała mgr Krystyna Załucka

Kalendarz zabaw - zestaw zabaw i ćwiczeń na zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, terapeutyczne i zintegrowane - opracowała mgr Krystyna Załucka

"Klasowy wieczorek" matematyka klasa 4 - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

Tu może być Twoje opracowanie -opracowała: tu może być Twoje nazwisko

 

Inne publikacje

 

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Plan awansu zawodowego nauczyciela - opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Diagnoza różnicowa ADHD i Zespołu Aspergera - opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Zasady pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Prezentacja multimedialna "Hazard w okresie dorastania"- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Zajęcia integracyjne- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Poradnik dla nauczycieli w pracy pedagogicznej i wychowawczej w szkołach z oddziałami integracyjnymi „Techniki modyfikacji niewłaściwych zachowań dzieci w nurcie terapii behawioralnej”- opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Terapeutyczna rola książki w życiu młodego człowieka – czyli biblioterapia na lekcjach języka polskiego

- opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Jak radzić sobie ze stresem? - opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Jak postępować z dzieckiem agresywnym? - opracowała:  mgr Joanna Sołtys-Kossek

Przemoc domowa- mgr Krzysztof Dziadkiewicz- psycholog (materiały prezentowane na radzie pedagogicznej)

Prezentacja multimedialna sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

 Lateralizacja - opracowała mgr Lilianna Lewicka

 Lateralizacja (prezentacja) - opracowała mgr Lilianna Lewicka

Terapeutyczna rola literatury w życiu dziecka - opracowała:  mgr Agnieszka Cierebiej

Uczeń chory na cukrzycę - opracowała:  mgr Izabela Niedźwiedzka

Uczeń przewlekle chory - opracowała:  mgr Izabela Niedźwiedzka

Testy na ustalenie dominacji półkul mózgowych i stylu uczenia się - opracowała:  mgr Małgorzata Nagler-Otrębska

Materiały dla nauczycieli klas I-III - opracowała:  mgr Elżbieta Stodolska

Uroki Ziemi Lubuskiej - prezentacja - opracowała:  mgr Elżbieta Stodolska

Nadpobudliwość - opracowała:  mgr Maria Wróblewska

O dyskalkulii - opracowała:  mgr Izabela Niedźwiedzka

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki - opracowała:  mgr Izabela Niedźwiedzka

Dysleksja - formy pomocy - opracowała:  mgr Maria Wróblewska

Przyczyny dysgrafii - opracowała:  mgr Maria Wróblewska

Geometria na wesoło - prezentacja - opracowała:  mgr Lidia Kowalska

Program profilaktyczny w nauczaniu zintegrowanym ,,Dymek z papierosa bardzo szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi !” - opracowały: mgr Danuta Modrzejewska i mgr Lidia Kowalska

Program Innowacji Pedagogicznej Edukacja informatyczna dla klas I-III szkoły podstawowej - opracował: mgr Mariusz Rytwiński     

"Gry zapałczane" szkoła podstawowa - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Szachy matematyczne" szkoła podstawowa - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Wyścig po skarb" matematyka klasa VI - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Krzyżówki matematyczne" matematyka klasa V, VI  - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Domino matematyczne" matematyka klasa VI - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Ćwiczenie pamięci" szkoła podstawowa - opracował: mgr Mariusz Rytwiński

"Internet w pracy nauczyciela" - warsztaty - opracowali:  Alicja i Mariusz Rytwińscy

O technikach dramowych oraz ich roli w przygotowaniu ucznia klasy IV do odbioru tekstu poetyckiego.” - opracowała: mgr Małgorzata Cichocka

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dysleksja rozwojowa kl. IV-VI” - opracowała: mgr Danuta Łyczko

 "W kręgu sztuki - rozumienia i tworzenia poezji." - innowacja pedagogiczna - opracowała: mgr  Danuta Łyczko

"Początki nie muszą być trudne  czyli o nauce czytania w kl. I-III" - innowacja pedagogiczna  - opracowała: mgr Danuta Modrzejewska

"Trudności dziecka niedowidzącego" - opracowała: mgr Eleonora Rutecka

"Program rewalidacji dziecka z wadą słuchu" - opracowała: mgr Eleonora Rutecka

Symptomy trudności w nauce dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi - opracowała mgr Krystyna Załucka

Wychowawcza i terapeutyczna rola literatury dziecięcej - opracowała mgr Krystyna Załucka

Zaburzenia rozwojowe a specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów w młodszym wieku szkolnym -opracowała mgr Krystyna Załucka