Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH

MIEJSCE ZAJĘĆ: sala w przedszkolu.

LICZBA UCZESTNIKÓW: grupa 20-osobowa.

WIEK: 6-latki.

CZAS ZAJĘĆ: 30 minut.

TEMAT ZAJĘĆ: Wprowadzenie instrumentarium Orffa na podstawie piosenki pt „Pan listopad”

POMOCE : pianino, bębenki, kołatki, marakasy, ksylofony, dzwoneczki, koc, szarfy.

CELE:

POZNAWCZE:

­       zaznajomienie dzieci z treścią i melodią piosenki,

­       zaznajomienie z budową i brzmieniem instrumentów perkusyjnych poprzez zmysły.

KSZTAŁCĄCE:

­       doskonalenie percepcji muzycznej,

­       doskonalenie wrażliwości na zmiany wysokości dźwięków, zmiany tempa,

­       kształtowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”.

WYCHOWAWCZE:

­       pobudzanie dzieci do wypowiedzi na temat własnych odczuć podczas słuchania utworu,

­       pokonywanie nieśmiałości,

­       integrowanie grupy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.            Wprowadzenie piosenki; rozmowa o treści, liczenie zwrotek, drugie słuchanie, rozmowa o tempie, rytmie, metrum.

2.            „Co to jest?”- zagadki dotykowe.
Zaproponuję dzieciom siad wokół rozłożonego koca pod którym ukryte są różne instrumenty. Każde dziecko weźmie do ręki wybrany instrument, następnie zaznajomi się z nim tzn., spróbuje odgadnąć z jakiego materiału jest on wykonany, czy jest zimny, czy ciepły, okrągły, podłużny, krótki, długi itp. Potem nie wyciągając spod koca opisze go słowami. Następnie po dokładnym opisaniu dziecko wyciąga instrument, a nauczyciel go przedstawia- nazwa, budowa, materiał, technika gry. Daję minutę na zapoznanie się ze swoim instrumentem. 

3.            Puls w grupie „ Kroczący człowiek”; uczestnicy siedzą na obwodzie koła, i poprawnie trzymają instrumenty. Ćwiczenie polega na zagraniu jednego dźwięku na swoim instrumencie w odpowiedniej kolejności. Wyobrażenie równo, miarowo idącego człowieka. Aby dokonać obserwacji grupy należy chociaż 3 razy powtórzyć to ćwiczenie. Pytam następnie kto przyspieszał a kto zwalniał? Ćwiczenie powtarzamy do uzyskania odpowiedniego pulsu.

4.            „Zagraj siebie” - dzieci na wybranych instrumentach przez siebie dowolnie próbują grając przedstawić swoją osobę. W drugim wariancie mogą zagrać swoje przeciwieństwo.

5.            Zabawa z tekstem piosenki- nauka wymawiania trudnych fragmentów, mówienie na zmianę- nauczyciel-dzieci, odgadywanie słów w podanym miejscu, śpiewanie na głos i w myśli.

6.            Instrumentacja piosenki; - przygrywka- takty

         Takty 1-4          I grupa  -  ksylofony, 

         Takt   5-11       II grupa -  bębenki,

         Refren-            III grupa- kołatki, marakasy i dzwoneczki.

7.            Rytmiczne dzwonki- dzielę grupę na kilka zespołów instrumentalnych. Dzieci znajdują się w domkach z szarf lub narysowanych kredą na podłodze. Zadanie polega na ułożeniu krótkiego motywu rytmicznego w każdym domku, wybieram jedno dziecko, które odwiedza dzieci w ich rytmicznych domkach. Odpowiedzią na „dzień dobry” jest kilkakrotne wystukanie rytmu danego domku.

8.            Zakończenie zajęć- taniec integracyjny „ POLKA-FASOLKA”.

 

Opracowała mgr Eleonora Rutecka

Szkoła Podstawowa nr 3

w Lubsku