Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

KONSPEKT ZAJĘĆ METODĄ DOBREGO STARTU

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ: cała grupa 6-latków, klasa „0”.

  2. CELE:

­       utrwalanie stron ciała,

­       rozwijanie funkcji językowych,

­       kształtowanie funkcji językowych,

­       doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,

­       podnoszenie poziomu rozwoju psychomotorycznego

  1. POMOCE DO ZAJĘĆ: wyrazy do globalnego czytania, kartki A4, kredki, karty pracy, wzór litery „w” małej i wielkiej, tace z kaszą manną, węgiel rysunkowy, kaseta z piosenką.

  2. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Zajęcia wprowadzające.

1. Ustawiamy dzieci na baczność. Polecenia:

­   podnieś prawą rękę do góry i zrób zwrot w prawo,

­   lewa ręka na biodrze, zwrot w lewo,

­   w tył zwrot.

II. Zajęcia właściwe.

1. Powitanie - ćwiczenia ruchowe:

­       prawa rączka wita prawe ucho,

­       lewa pięta wita prawe kolano,

­       prawa łydka wita lewą dłoń,

­       lewe kolano wita prawy łokieć.

2. Zajęcia ruchowo-słuchowe:

­       piosenka „W naszym ogródeczku”, rozmowa na temat treści piosenki,

­       wystukiwanie rytmu piosenki pięścią prawej i lewej ręki na zmianę,

­       wystukiwanie rytmu dłonią prawej i lewej ręki,

­       wystukiwanie rytmu palcami obu dłoni na przemian ze zmianą kierunków.

3. Zajęcia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

­       wymień wyrazy zaczynające się głoską „w” i tupnij nogą tyle razy ile jest w nim sylab,

­       wyklaszcz głoski w swoim słowie,

­       zademonstruję dzieciom literę „w „ małą i wielką , zaproszę do reprodukcji najpierw  całą dłonią w powietrzu patrząc na wzór, następnie poproszę o demonstrację wzoru litery z pamięci palcem po stole. Zaproponuję pisanie litery palcem na tackach z kaszą manną. W ostatnim punkcie zachęcę dzieci do pisania literek węglem na kartce A4. Dla chętnych i gotowych dzieci dam kartę pracy z szerokimi liniami.

III. Zakończenie zajęć.

Zabawa inscenizacyjna przy muzyce do piosenki:

­       naśladowanie kopania grządek, grabienia, udeptywania ścieżek,

­       naśladowanie odgłosu deszczu; drobny kapuśniaczek, ulewa.

Dzieci stoją jedno za drugim w kręgu i najpierw na plecach sąsiada , całymi dłońmi naśladują szum wiatru, w rytm muzyki wystukują „piccicato” palcami krople deszczu.

Zdmuchują dmuchawca.

 

TEKST PIOSENKI „ W NASZYM OGRÓDECZKU „.

 

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x

Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x

Raz dwa trzy.

 

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x

Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x

Raz dwa trzy.

 

Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x.

Raz dwa trzy.

 

 

Opracowały: Eleonora Rutecka i Krystyna Jessa.