>  

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

Program edukacyjny o Unii Europejskiej

w nauczaniu zintegrowanym      

 

Opracowała Krystyna Załucka

 

EDUKACJA EUROPEJSKA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

TEMAT; EUROPEJSKI SĄSIAD– wykonanie albumu

TEMAT;  POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ

TEMAT; JESTEM EUROPEJCZYKIEM

CO WIEM O EUROPIE - Przykładowa karta quizu

EWALUACJA-Test

 

 

EDUKACJA EUROPEJSKA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

 

Czas realizacji; dwa bloki dwugodzinne.

 

Cele:

Uczeń;

     - pisze poprawnie nazwy geograficzne,

     - zna zasady pisowni wielką literą,

     - wymienia i prezentuje symbole narodowe i Unii Europejskiej,

     - potrafi zaśpiewać hymn Polski i Unii,

     - zna stolice najbliższych sąsiadów Polski,

     - potrafi wymienić sławnych Polaków i Europejczyków.

 

Temat: Moja ojczyzna w Europie

 

1. Przywitanie. Nauczyciel w kręgu zwraca się do dzieci:

Witam wszystkie dzieci- którzy mają dobry humor i machając dłonią przywitania - pozdrawia dzieci.
Nauczyciel zwraca się kilkakrotnie w podobny sposób do dzieci, sprawdzając przy tej okazji, jakie mają samopoczucie, czy są wyspane, czy jadły śniadanie sprawdzając reakcję dzieci, którzy odpowiedzieli na przywitanie.

 

2. Nauczyciel lub wyznaczone dziecko podchodzi do każdego dziecka / koleżanki, kolegi /z pudelkiem, w którym znajdują się samoprzylepne emblematy z nazwami miast wojewódzkich Polski.

Dzieci przyklejają karteczki do ubrania.

 

3. Dzieci dobierają się parami i rozpoczyna się zabawa w ,,Jedzie pociąg”.

- jedno dziecko jest lokomotywą,

- drugie dziecko ,,maszynista”, a pozostali śpiewając piosenkę poruszają się za ,,lokomotywą” w dowolnym kierunku.

Po każdej zwrotce,, Jedzie pociąg z daleka” pociągi wydłużają się o następną parę, dzięki temu zmniejsza się liczba pociągów.

Tak długo zabawa trwa, aż powstaje jeden długi pociąg. Na jego czele staje nauczyciel, który zatacza krąg. Wtedy stajemy w kręgu. Nauczyciel bierze emblemat z napisem ,,Polska” i wyjaśnia pojęcia; kraj, ojczyzna.

 

4. Dzieci siadają do swoich ławek.

Nauczyciel oddaje emblemat drugiemu dziecku. Pociąg,, Polska” rozwozi swoich pasażerów.

 

4/1.Na tablicy znajdują się wcześniej przygotowane kolumny z działaniami matematycznymi do odgadnięcia hasła.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że rozwiązane działania i ułożone od najmniejszego wyniku

do największego dadzą rozwiązanie hasła dnia.

Po prawidłowym ułożeniu kolumn nauczyciel odczytuje hasło: ,,Polska-kraj Europy”,

Przypomina pojęcia: państwo, ojczyzna i wprowadza pojęcie patriota.

 

5. Nauczyciel przedstawia na tablicy dwa narodowe symbole: godło i flagę Polski.

Dzieci opisują wygląd, wymieniają cechy charakterystyczne.

Nauczyciel rozdaje dzieciom ,,Karty pracy”.

Pierwszym zadaniem ucznia jest samodzielne pokolorowanie godła i flagi Polski.

 

6. Nauczyciel przygotowuje dzieci do pracy plastycznej i wysłuchania hymnu.

Po odsłuchaniu hymnu dzieci w pozycji na baczność śpiewają jedną zwrotkę z refrenu.

Zadaniem nauczyciela jest przedstawienie dzieciom autora hymnu oraz tytułu:

Hymnem Polski jest,, Mazurek Dąbrowskiego”. Napisał go Józef Wybicki.

 

7. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z przygotowaną krzyżówką., której rozwiązaniem jest hasło WARSZAWA.

 

8. Rozwiązanie zadań matematycznych indywidualnie.

Odległość Warszawy od Lubska wynosi……………………km, a odległość Szczecina od Lubska wynosi ……………… . O ile kilometrów dalej jest Lubsko od Warszawy niż z Lubsko do Szczecina ?

Z Lubska do Szczecina jedzie się autobusem………….. h, a do Zielonej Góry…….. h.

O ile dłużej jedzie się ze Szczecina do Lubska niż z Zielonej Góry ?

 

9. Praca w grupach.

Dzieci otrzymują konturową mapę Polski z zaznaczonymi województwami oraz karteczki z nazwami miast wojewódzkich.

Zadaniem ucznia jest dopasowanie i przyklejenie odpowiednich miast do województwa i określenie położenia stolicy Polski.

Rozmowa z dziećmi na temat: liczby województw, rola stolicy Polski, powód podziału państwa na województwa, rozmowa o krajach sąsiadujących w obrębie naszego państwa.

Rozmowa o różnych kulturach, demonstracja różnych strojów( np. wielkopolskiego, kujawskiego, krakowskiego).

Rozmowa oz dziećmi na temat; potrawy kulinarne, znany,, Polak”.

Wysłuchanie kilku melodii, piosenek o zabarwieniu folklorystycznym.

 

10. Dobieranka - ,,Karta pracy”.

Zadanie dla uczniów dopasować do wybitnej postaci dziedzinę jego/jej działalności.

Mikołaj Kopernik………………………………………………………………     …….

Jan Paweł II……………………………………………………………………    ……...

Adam Mickiewicz………………………………………………………………    …….

Jan Matejko……………………………………………………………………    ……...

 

11. Samoocena – dzieci wybierają najlepszą kartę (rysunek), który najlepiej im się podobał

 

 

TEMAT; EUROPEJSKI SĄSIAD
– wykonanie albumu

 

1. Przywitanie

Dzieci siedzi w kręgu . Nauczyciel wita wszystkie dzieci, wprowadzając je w przyjazny miły nastrój i puszcza iskierkę przyjaźni, która do niego powraca , docierając wcześniej do każdego dziecka po kolei.

Nauczyciel w kręgu rozmawia na temat sąsiadów : jakich mamy, jak się z nimi kontaktujemy , jak ich witamy...

 

2. Indywidualna praca z kartą, ,z przygotowaną krzyżówką, której rozwiązaniem jest temat zajęć - '”Europejski sąsiad”.

 

3. Praca w grupach.

Nauczyciel losowo przyporządkowuje uczniowi karteczkę samoprzylepna z nazwa sąsiada Polski. Powstają grupy robocze , które będą wykonywały różne zadania oraz album państwa. Każda grupa otrzymuje mapę konturową Polski wraz z państwami sąsiadującymi , kartoniki z nazwami tych państw oraz ich stolic , a także flagami. Nie pomijamy Polski. Zadaniem dzieci jest dopasować nazwę państwa jego stolicę i flagę do miejsc na mapie.

 

4. Po wykonaniu zadania każde dziecko indywidualnie wypełnia lukę w zadaniu:

sąsiadami Polski są: ..........................................................

(Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Rosja)

 

5. Zabawa w kręgu - „ sąsiad czy nie”.

Nauczyciel ma w ręku lekką piłeczkę. Rzucając ją do ucznia, wypowiada nazwę państw. Zadaniem dziecka jest złapać piłeczkę wtedy gdy nauczyciel wymieni sąsiada Polski. Jeżeli wymieni inne państwo, dziecko nie łapie piłeczki.

 

6. Rozwiązywanie zadań matematycznych . Obliczanie równic długości granic z naszymi sąsiadami.

Długość granicy Polski : lądowa 3054 km, wodna -1285 km, morska -528 km.

Długość granicy z Polską :

Niemcy: 467 km

Czech: 790 km

Słowacji: 539 km

Ukrainy: 529 km

Litwy: 1 03 km

Rosji: 210 km

            Białorusi: 416 km

 

       ułóż granice od najdłuższej do najkrótszej ( lub od najkrótszej do najdłuższej). Porównaj długości granic z Ukrainą  i  z Białorusią

       Ile dłuższa jest granica z Ukrainą?

       Porównaj długości granic Czech z Polską?

       Ile dłuższa jest granica Czech z Polską?

       Porównaj długość granicy ze Słowacją i Litwą.

       Ile krótsza jest granica z Litwą od granicy ze Słowacją?

       Ile granica lądowa Polski jest dłuższa od wodnej i od morskiej? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

 

 7. Wykonanie albumu w grupach jako podsumowanie edukacji europejskiej.

7.

Każda grupa (jest ich siedem czyli tyle, ilu jest sąsiadów Polski)otrzymuje materiały do pokolorowania , uzupełnienia, wykonania. W albumie powinny się znaleźć:

a)        nazwa państwa,

b)        rysunek flagi,

c)        nazwa stolicy,

d)        opis tradycyjnej potrawy,

e)        opis zabytków,

f)          opis sławnej osoby,

g)        Polska a państwa sąsiadujące-kontury,

 

Zadania dzieci do wykonania;

·           pokolorowanie flagi państwa,

·           narysowanie tradycyjnej potrawy,

·           wpisanie nazwy sąsiadów danego państwa i jego stolicy na podstawie mapy Europy,

·           gra planszowa.

  

8. Prezentacja albumów.

 

9. Samoocena dzieci;

·           wybieram(ją) ten rysunek, który odzwierciedla ich wkład pracy przy tworzeniu albumu,

·           byłem bardzo pracowity,

·           nic mi się nie chce,

·           byłem mało aktywny/koleżanki i koledzy pracowali za mnie/,

·           źle się czuję.

 

 

TEMAT;  POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ

 

Cele operacyjne:

            - zna znaczenie słowo ,,unia”,

            - wie, jakie kraje należą do Unii Europejskiej,

            - zna stolice państw Unii Europejskiej,

            - potrafi pracować z mapą konturową Europy,

            - wskazuje na mapie politycznej Europy poszczególne kraje i ich stolice,

            - potrafi korzystać ze słownika języka polskiego,

            - potrafi wskazać Polskę na mapie Europy.

            - potrafi wyjaśnić, dlaczego jest Polakiem i Europejczykiem,

            - współpracuje z grupą.

 

Metody pracy:

aktywizujące-rozmowa kierowana pytaniami, dyskusja, praca ze słownikiem i mapą, ćwiczenia praktyczne, obserwacja, zabawy.

Formy pracy:

            zespołowa, indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

mapa polityczna Europy, mapki konturowe Europy, słowniki języka polskiego, atlas geograficzny, zadania matematyczne, baloniki z nazwami państw.

Przebieg zajęcia:

1.Wprowadzenie.

Nauczyciel zadaje zadania utrwalające poprzednie zajęcia;

-na jakim kontynencie leży Polska?,

-wymień kilka państw lezących w Europie.

Na tablicy pojawia się hasło: UNIA EUROPEJSKA.

Dzieci dowiadują się co jest tematem zajęć, i odpowiadają na kolejne pytania:

-co oznacza słowo ,,unia”?

-posługując się słownikiem języka polskiego, dzieci poszukują znaczenia tego wyrazu.

Najważniejszym, aby zapamiętały, że słowo unia oznacza związek, połączenie państw.

Następnie nauczyciel wymienia i pokazuje na mapie państwa należące do Unii Europejskiej, a uczniowie liczą ile ich jest.

2.Faza właściwa.

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda grupa otrzymuje ,,rozsypankę” wyrazową z nazwami państw unijnych i mapki konturowe Europy.

Zadaniem uczniów jest odczytać nazwę państwa, wyszukać na mapce w atlasie, a następnie przykleić na mapce konturowej Europy. Gdy wszyscy uczniowie wykonują zadanie, nauczyciel przypomina, że wskazane państwa są członkami Unii Europejskiej(Wielka Brytania, Luksemburg, Austria, Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Irlandia, Belgia, Holandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Grecja).

Następnie uczniowie mają za zadanie zamalować na mapce konturowej wskazane państwo Unii Europejskiej. Stolice państw uczniowie zaznaczają w miejscu czarnych punkcików.

 

3.Zakończenie

      W klasie znajdują się baloniki z niespodzianką w środku.

W balonikach znajdują się karteczki z nazwami państw Unii, uczniowie przebijają baloniki szpilką, a następnie układają karteczki z państwami, porządkują alfabetycznie.

Odczytują państwa i podają nazwę ich stolicy.

 

 

 

TEMAT; JESTEM EUROPEJCZYKIEM

 

Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie otrzymują małe flagi Unii Europejskiej.

 

1.      Powitanie.

Uczniowie siedzą w kręgu.

Nauczyciel przydziela każdemu uczniowi jedno państwo europejskie.

Nauczyciel reprezentuje Polskę i rozpoczyna zabawę.

Mały Polak: wita małego Hiszpana, dzieci witają się wymieniając poszczególne państwa.

 

2.      Rozmowa na temat Unii Europejskiej.

 

Co przedstawia flaga, którą otrzymałyście na początku zajęć?

Co to jest Unia Europejska?

 

Odpowiedzi na te pytania umieszczamy na tablicy.

 

Tak wygląda flaga Unii Europejskie( przypinają rysunek flagi).

 

Unia Europejska to związek państw, które chcą działać wspólnie i pomagać sobie,

W tej chwili do UE należy 15 państw(wymieniamy państwa).

Euro to wspólna waluta większości państw UE.

Hymn Unii to,, Oda do radości”.

 

3.        Podanie uczniom celu zajęć.

Na dzisiejszych zajęciach poznamy bliżej państwa członkowskie UE.

Chętne dziecko odczytuje z tablicy nazwę państw, a inny uczeń umieszcza flagę Unii w odpowiednim miejscu na mapie Europy.

4.        Słuchanie ,,Ody do radości”.

 

5.        Wykonanie planszy w grupie.

Dzieci otrzymują duży kolorowy papier, flagę państwa do kolorowania, nazwę stolicy, nazwę państwa, zdjęcie znanej budowli, kontur państwa do odrysowania.

Umieszczają te materiały na papierze według własnej koncepcji i przyklejają.

 

6.        Prezentacja pracy:

Przedstawiciel grupy przedstawia pracę w jaki sposób została wykonana.

 

7.        Zakończenie zajęć.

Taniec w kółku,, Dzielny Europejczyk”.

 

Literatura:

 

Wall, Rzepka N., Jestem Europejczykiem.

 

 

 

CO WIEM O EUROPIE
Przykładowa karta quizu

 

Pytanie                                                                                                       Odpowiedzi

 

1.      Z czego słynie Hiszpania
……………………………………………………………….

 

2.      Z iloma państwami graniczy Polska?
……………………………………………………………….

 

3.      Wymień dwa zabytki Niemiec
……………………………………………………………….

 

4.      Największa rzeka Francji
……………………………………………………………….

 

5.      Wymień stolice:

a) Hiszpanii……………………………………………………………….

b) Francji……………………………………………………………….

c) Holandii……………………………………………………..………………

d) Grecji………………………………………………………..………………

6.      Wymień dwie najpopularniejsze potrawy we Włoszech:
………………..………….……..……………………..

 

7.      Podaj tytuł hymnu Unii
…………………………………

 

8.      Jakie tło i ile gwiazdek ma flaga Unii?
............................................................………..……..……

 

9.      Kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej (podaj rok)?
……………………………………………………………….

 

10. Wymień państwo, które Tobie się podoba
……………………………………………………………….

 

 

EWALUACJA
- Test

 

Imię i nazwisko………………………………………………..klasa……………..

 

1.        Gdzie leży Polska?

a)        w Afryce,

b)       w Azji,

c)        w Europie.

 

2.    Zakreśl flagę Polski i Unii Europejskiej.

 

3.    Kim byli:

       a) Fryderyk Chopin,

       b) Adam Mickiewicz.

       c) Jan Matejko.

 

4.    Ile województw jest w Polsce?

       a) 20

       b) 10

       c) 17

 

5.    Ile państw należy do Unii Europejskiej?

       a) 13

       b) 18

       c) 15

 

6.    Połącz państwa z flagą.

 

7.    Ile państw graniczy z Polską?

       a) 7

       b) 5

       c) 8

8.    Dopisz stolicę do państwa:

 

       Słowacja…………………………………………………………….

       Czechy………………………………………………………………

       Niemcy……………………………………………………………...

       Francja………………………………………………………………