>
 

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

Scenariusz lekcji matematyki - kl. V

Temat: Szkolna wycieczka.

Cele:

          Utrwalenie umiejętności zamiany wyrażeń dwumianowanych na liczby dziesiętne.

Ćwiczenie umiejętności przeliczania jednostek.

Utrwalenie pisemnego dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.

Utrwalenie pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.

Ćwiczenie posługiwania się kalkulatorem.

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

 

Po lekcji uczeń potrafi:

Obliczyć wpływy na wycieczkę, pochodzące z różnych źródeł i mające różną formę (gotówka, artykuły żywnościowe)

Zaplanować zakupy (nie przekraczając wcześniej ustalonej kwoty).

Obliczać sumaryczną wagę produktów.

Wykonać proste obliczenia na kalkulatorze.

 

Metody i formy:

Metoda sytuacyjna (rozwiązanie problemu sformułowanego przez nauczyciela).

Praca w grupach.

Pomoce:

kalkulatory, kartki z cennikami.

Przebieg lekcji:

1. Omówienie zadań domowych.

Zadanie domowe polegało na sprawdzeniu w najbliższym sklepie wag i cen podstawowych produktów żywnościowych, które można zabrać ze sobą na wycieczkę. Zdobyte informacje trzeba było zapisać na różne sposoby. Cenę należało podać w gr, zł i gr oraz tylko w zł. Wagę w g, dag i kg. Omawiamy kilka wyników i zapisujemy je na tablicy. (Np. 45gr=0,45zł l zł 30 gr=l ,30zl - l ,3zł, 75dag = 750g = 0,75kg).

Uczniowie dzielą się na grupy czteroosobowe. Nauczyciel rozdaje kartki z cennikami towarów ze sklepiku szkolnego i dokładnie objaśnia na czym polega zadanie. Na wszelki wypadek nauczyciel powinien mieć przygotowany przez siebie spis produktów żywnościowych (dajemy go dzieciom jedynie wtedy, gdy, ich wykaz jest niepełny.

 

   2. Omówienie zadania do wykonania na lekcji

 

ZADANIE

W sobotę za dwa tygodnie klasa wybiera się na wycieczkę rowerową do Jezior Wysokich. Wycieczka zaczyna się o godzinie 8 rano, zaś powrót planowany jest na godzinę 20 wieczorem. Wasze zadanie polega na ułożeniu listy produktów, które należy zakupić na wycieczkę wycieczce weźmie udział 24 uczniów i 3 opiekunów. Z ustaleń wychowawcy z rodzicami wynik, że są oni gotowi zapłacić po 10 zł za udział ich dzieci w wycieczce. Ze względu na fakt, że wycieczka odbędzie się w ramach akcji „Sprzątanie Świata” wychowawca uzyskał dofinansowanie do wycieczki z koła LOP w wysokości 30 zł. Nadleśnictwo Lubsko zapewnia nam żywność na wieczorne ognisko: kiełbasę (po dwa pęta), po dwie bułki na uczestnika, przyprawy (musztarda, ketchup) oraz ciepłą herbatę. Od SU możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie 50 zł, pod warunkiem, że pieniądze te wydamy w szkolnym sklepiku. Ze względu na to, że jedziemy rowerami zakupione produkty nie mogą ważyć więcej, niż 2 kg w przeliczeniu na jednego ucznia. Postarajcie się, aby jadłospis był urozmaicony, jednakowy dla wszystkich. Obliczcie, ile będą kosztować Wasze całe zakupy oraz ile będą ważyć razem. Nie zapominajcie, że nie możecie przekroczyć zebranej kwoty i masy towarów. Obliczenia wykonujcie pisemnie, a ich poprawność sprawdzajcie na kalkulatorze. Uwaga: opiekunowie nie płacą za wycieczkę i nie przewożą żadnych produktów. Zastanówcie się, czy nie należy przeznaczyć jakiejś kwoty na inne wydatki, nie związane z wyżywieniem.

3. Praca w grupach.

Dzieci korzystają z rozdanych kartek z cennikami. Nauczyciel nadzoruje pracę zespołową udzielając w miarę potrzeby rad i wskazówek.

 

  4. Prezentacja rozwiązań.

 

Przedstawiciel każdej grupy omawia ułożoną listę zakupów. Podaje wyniki w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz w kg z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

5. Praca domowa.

W podobny sposób zaplanować zakupy produktów na wieczorek klasowy. Tym razem ograniczenia są następujące: 8 zł i 3 kg. Można wykorzystać cenniki z lekcji albo spisać ceny i wagę artykułów w jakimś sklepie.

6. Ocena przebiegu lekcji.

Dzieci przyklejają na tablicy kartki samoprzylepne:

- zielona kartka - lekcja podobała mi się,

- czerwona kartka - lekcja nie podobała mi się.

 

PRZYKŁADOWY SPIS TOWARÓW ZE SKLEPIKU

 

Artykuł

Masa [g]

Cena [zł]

laysy

30

1

rogal

65

1

rogal-pokemon

65

1,5

paluszki

100

0,85

paluszki

350

2,6

tropic

250

0,9

soczek

300

1

woda mineralna

1500

1,4

coca cola

2000

4,5

cheetos

30

0,9

czekolada

100

1,5

guma boomer

6

0,3

soczek „Kubuś”

300

1,3

lizak

15

0,5

baton „Mars”

57

1,5

baton „Snickers”

57

1,5

lody

120

1

chrupki

100

1,5

mentos

38

1,6

grześki

16

0,5

orzeszki

100

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Autor:

IWONA  WÓJCIK