Strona główna

Wywiadówki REGULAMIN DYŻURÓW Nasze sukcesy

 Publikacje

Kółka

Dokumenty do pobrania

Plan lekcji

Uczniowie

Rodzice


 

      

W roku szkolnym 2017/ 2018 ucz± w naszej szkole:

MATEMATYKA

Iwona Wójcik
Jolanta Grossmann
Izabela NiedĽwiedzka
 

JĘZYK POLSKI

 

Urszula Tomiczek
Joanna Sołtys-Kossek
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/ INFORMATYKA

 

Izabela NiedĽwiedzka
nauczyciele klas I-III w swoich klasach

PRZYRODA/ BIOLOGIA

 

Renata Pisarska

JĘZYK NIEMIECKI

 

Małgorzata Nagler-Otrębska

JĘZYK ANGIELSKI

 

Maria Ury¶

PLASTYKA

 

Paweł Jańczyk

HISTORIA

 

Tomasz Ury¶

MUZYKA

 

Joanna Lisicka

ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA

Izabela NiedĽwiedzka

 

CHEMIA
 

Bogusława Drzewiecka-Burdzińska
 

FIZYKA
 

Renata Firuta
 

GEOGRAFIA
 

Tomasz Ury¶
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Anna Walczak
Jerzy Balicki

RELIGIA

 

Joanna Lisicka
Łukasz Mielnik

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Mariola Jeremicz
 

PEDAGOG

 

Sylwia Pazur

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
 

Joanna Duszeńko
Sylwia Pazur
Julita Ludwig-Grębowiec
Anna Walczak
Urszula Tomiczek
Jerzy NiedĽwiedzki
Jolanta Murawska
 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJˇCY

Anna Dzienisz
Agata Sułkowska
Jerzy NiedĽwiedzki
Rafał Krzywokulski

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Dorota Merwa
Jolanta Murawska
Joanna Duszeńko
Urszula Pociecha

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Małgorzata Baworowska
Izabela Górska
Anna Jurasik
Aleksandra Songin
Katarzyna Zięba

¦WIETLICA

 

Mariola Jeremicz
Jerzy Balicki

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

Agnieszka Cierebiej

Strona główna

2018-06-11

I. N.