>
 

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

Lekcja przeprowadzona była z 24-osobową grupą dzieci, z których połowę stanowili uczniowie klasy szóstej a drugą połowę uczniowie klasy trzeciej. Zajęcia prowadziło jednocześnie dwóch nauczycieli tzn. ja i moja koleżanka z nauczania zintegrowanego. Dzieci zostały podzielone na sześć czteroosobowych zespołów. W skład każdego z nich wchodziło dwóch trzecio- i dwóch szóstoklasistów. Dzieciom zostały przedstawione zadania u tej samej treści, natomiast polecenia do zadań dostosowane zostały do znanych dzieciom metod.

 

          

DZIEŃ AKTYWNOŚCI KLAS III i VI.

(SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRALNYCH)

 

 

TEMAT:

„ZGADYWANKI – PRZEKŁADANKI”, CZYLI RÓWNANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

-         Konfrontacja metod rozwiązywania tych samych zadań na różnych poziomach kształcenia.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

-         potrafi zanalizować zadnie tekstowe

-         układa treść zadania do podanych ilustracji

-         wylicza kilka sposobów rozwiązywania zadań tekstowych

-         poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000

-         proponuje zapis skrócony do sytuacji przedstawionej na ilustracji

 

Metody pracy

-         słowne: rozmowa, praca z tekstem

-         oglądowe: obserwacje, pokaz

-         działania praktyczne

 

Formy pracy:

-         zbiorowa

-         grupowa jednolita i zróżnicowana

 

Środki dydaktyczne:

-         karty pracy

-         foliogramy

-         mapa Polski

-         waga szalkowa

 

Przebieg lekcji

1.      Wzajemna prezentacja.

2.      Ćwiczenia kinezjologiczne mające na celu pobudzenie mózgu do lepszej pracy

-         leniwe ósemki

-         punkty na myślenie

-         kapturek myśliciela

3.      Rachunek pamięciowy z wykorzystaniem nazewnictwa w matematyce (ćwiczenia typu: suma liczb 420 i 134, różnica liczb 36 i 25, ile wynosi odjemna jeżeli odjemnik wynosi 40 a różnica 42 itd.)

4.      Rozwiązywanie zadań


 

Zadanie 1:

Klasa 3 c wyjechała na wycieczkę z Wrocławia do Słupska przez Poznań.  Odległość między Wrocławiem a Poznaniem wynosi 178 km . Jaka jest odległość między Poznaniem a Słupskiem, jeżeli z Wrocławia do Słupska jest 452 km?

Polecenie dla kl. III:

(odczytywanie przez uczniów danych zaznaczonych na mapie

      Odgadnij, czy wszystkie zapisy prowadzą do rozwiązania zadania?

 a) 178 +1= 452

b)

c)

d) 452 – 178 =

Polecenie dla kl. VI:

      Podaj dwa zapisy zmierzające do rozwiązania zadania (zapisy oczekiwane a) 178+x=452        b) 452-178= )

Zadanie 2:


Zagadka z misiem

Na półkach w sklepie stoją małe i duże słoiki z miodem. Wszystkie małe słoiki ważą po tyle samo. Wszystkie duże również ważą po tyle samo.. Na każdej półce jest po 9 kg miodu. Ile miodu jest w jednym małym słoiku? Ile miodu jest w jednym dużym słoiku?

(Dzieci skreślają taką samą ilość jednakowych słoików na obu półkach jednocześnie i odgadują rozwiązanie)

 

Podanie tematu lekcji:

Zgadywanki – przekładanki, czyli równania w szkole podstawowej..

 

Demonstracja wagi.

 

Zadanie 3

Na wadze ustawiono pojemnik z cukrem i odważniki tak jak na poniższym rysunku

W jaki sposób wyznaczysz wagę pojemnika z cukrem?

 

Zadanie 4:

Zagadka z wagami

 

a)      Zastanów się ile ważą woreczki na poniższych wagach

 

                               

Jeden woreczek waży      ....

 

Jeden woreczek waży  ....

 

Jeden woreczek waży....

 

N: Na co musimy zwrócić uwagę przy zdejmowaniu z wagi poszczególnych elementów?

U: przewidywana odpowiedź:

      Waga musi być w równowadze

N: Co się będzie działo, gdy zdejmiemy element tylko z jednej szalki?

N: Uczniowie poprzez skreślanie odgadują wagę jednego woreczka.

 

Zadanie 5:

 Na wadze ustawiono kwiatki i odważniki tak jak na poniższym rysunku.

Odpowiedz:

-         Ile waży jeden kwiatek?

-         Ile musimy dostawić odważników, jeżeli na szalce z kwiatkami dostawimy jeszcze 2 kwiatki?

 

N: Taką sytuację lub zagadkę można przedstawić:

 

 

 

N: W miejsce nazwy elementu lub przedmiotu ważonego wstawiamy dowolną literę - najczęściej „x”.

Zadanie 6:

Do poszczególnych rysunków ułożyć zapis skrócony

Klasy III zapisują przy dowolnie wybranych wagach, klasy VI przy wszystkich wagach.

 


 

Zadanie 7

Zaproponuj treść zadania do rysunku nr 1:

 

 Powrót do zadania 6. i próba rozwiązania wspólnie wybranego równania.

 

5.      Podsumowanie

 

Autor: Ewa Kowalska

SP 17 we Wrocławiu