Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

                                                                    

WYŚCIG PO ,,SKARB”

                            

                     

       Liczby pierwsze i złożone – klasa VI    

 

19

20

37

38

55

56

73

74

91

92

18

21

36

39

54

57

72

75

90

93

17

22

35

40

53

58

71

76

89

94

16

23

34

41

52

59

70

77

88

95

15

24

33

42

51

60

69

78

87

96

14

25

32

43

50

61

68

79

86

97

13

26

31

44

49

62

67

80

85

98

12

27

30

45

48

63

66

81

84

99

11

28

29

46

47

64

65

82

83

100►

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

                                                                                                                    ▲

start

Zasady gry:

1.     Uczniowie poruszają się po polach oznaczonych liczbami od najmniejszej do największej.

2.     Grę rozpoczyna zawodnik , który wyrzuci liczbę oczek nie będącą liczbą pierwszą.

3.     Gracz przesuwa pionek o tyle pól , ile wskazuje liczba oczek na kostce.

4.     Zatrzymanie się pionka na polu z liczbą pierwszą powoduje cofnięcie pionka o dwa pola.

5.     Zatrzymanie się pionka na polu z liczbą podzielną przez 3, 5 lub 4 powoduje premię w postaci przesunięcia o 3 oczka do przodu.

6.     Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do skarbu.