Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

PROGRAM REWALIDACJI DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU
NA II PÓŁROCZE 2004/2005

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE ANALIZATOR KINESTETYCZNO-RUCHOWY:

-     usprawnianie funkcji kinestetycznych metodą Paula Dennisona,

/równoważenie pracy obu półkul mózgowych, wzmacnianie funkcji słyszenia, mowy, koncentracji uwagi, pamięci oraz widzenia/,

-      ćwiczenia płynności i percepcji ruchowej rąk / wypełnianie kolorem powierzchni, malowanie form kolistych, stukanie czubkami palców, modelowanie w masach plastycznych, wydzieranki, kopiowane rysunków, rysowanie szlaczków w liniaturze, przepisywanie tekstów drukowanych z przełożeniem na pisane wyrazy w zeszycie/,

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PROCESY ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWO- SŁUCHOWEJ:

-      układanie zdań pociętych na wyrazy, grupowane wyrazów ze względu na części mowy (rzeczownik, przymiotniki, zaimki, przyimki, czasowniki), układanie domina sylabowego i tworzenie wyrazów, domina obrazkowo-literowe oraz dobieranie definicji do przedmiotu, wyszukiwanie różnic w zapisie wyrazów z głoskami zmiękczonymi i nosowymi / dz, dź, dż, dzi, ś, ć, sz, cz, s, c, ą, ę, ń, ni, n /, rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty z bliskiego otoczenia, ćwiczenia struktur rytmicznych odbieranych za pomocą wzroku, słuchu i rezonansu, rozpoznawanie tonów wysokich  niskich oraz tempa szybkiego i wolnego w muzyce.

ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO:

-      układanie zdań z podanymi wyrazami, zdania krótkie i długie, liczenie wyrazów w zdaniu i odtwarzanie liczby wyrazów klockami, dźwiękiem / wystukiwanie, wyklaskiwanie, gra na instrumencie perkusyjnym/, porównywanie wyrazów krótkich z długimi, dzielenie wyrazów na sylaby i tworzenie z sylab wyrazów, uzupełnianie sylab w wyrazach dwu- i wielosylabowych, tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby, rozpoznawanie w wyrazach określonej sylaby i ustalenie miejsca jej położenia.

 

Opracowała: mgr Eleonora Rutecka