>

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Pracownia informatyki

 

 

INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA

(Program warsztatów komputerowych dla nauczycieli)

 

Ogólne cele kształcenia

 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania za pomocą komputera prostych problemów.

 • Kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich źródeł informacji.

 • Kształcenie umiejętności uporządkowanego wyszukiwania, analizowania, gromadzenia i prezentacji danych.

 • Kształtowanie pożądanych postaw etycznych: umiejętności współpracy, poszanowania dla własności intelektualnej i poufności danych osobistych.  

 • Poznanie wybranych praktycznych zastosowań metod i narzędzi informatycznych.

 • Przybliżenie podstawowych pojęć i metod informatyki, pozwalających lepiej zrozumieć potencjalne możliwości i ograniczenia komputerów oraz skuteczniej wykorzystywać narzędzia informatyczne.

 

  

Tematyka spotkań i treści nauczania

 

1. Wyszukiwanie informacji w sieci (5h)

 

- Korzystanie z przeglądarki MIE oraz wyszukiwarek internetowych.

- Poznanie zasad poruszania się po stronach internetowych.

- Zapisywanie fragmentów stron internetowych na dysku.

- Przenoszenie fragmentów stron internetowych do dokumentów.

 

2. Przeglądanie Internetu w celu wyszukiwania materiałów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych (np.: scenariuszy lekcji, materiałów pomocniczych, prezentacji, tematycznych zestawień bibliograficznych) oraz ściąganie tych materiałów (5h)

 

- Poznanie przykładowych serwerów edukacyjnych.

- Poznanie strony Biblioteki Pedagogicznej w Lubsku.

- Dodawanie ciekawych adresów stron do Ulubionych.

- Ściąganie plików i informacji (w różnych formatach) przydatnych w pracy nauczyciela i ich wykorzystanie.

- Obsługa programów umożliwiających ściąganie programów z Internetu (Getright, KaZaA.).

- Przestrzeganie prawa podczas korzystania z zasobów sieci.

 

3. Komunikacja w sieci (6h)

 

- Poczta elektroniczna- zakładanie konta.

- Wysyłanie wiadomości- obsługa konta.

- Odbieranie poczty elektronicznej.

- Wysyłanie listu wraz z załącznikami.

- Zakładanie i obsługa edysku.

- Zakładanie i obsługa gadu-gadu.

– Netykieta.

 

 

Na każdych zajęciach uczestnicy kursu otrzymają karty pracy z zestawami ćwiczeń niezbędne w wykonywaniu zadań.

 

Osiągnięcia – uczestnik warsztatów po ich zakończeniu będzie umiał:

 

 • Korzystać z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputera.
 • Wyszukiwać samodzielnie informacje w sieci za pomocą komputera.
 • Samodzielnie oceniać korzyści płynące z użycia komputera do rozwiązywania zadań lub osiągnięcia celu.
 • Przestrzegać prawnych i etycznych norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Komunikować się za pomocą komputera.
 • Znaleźć stronę Biblioteki Pedagogicznej w Lubsku i właściwie z niej korzystać oraz nawiązać z nią kontakt elektroniczny.

 

W czasie spotkań powinny także zostać wypracowane materiały i rozwiązania, przydatne w pracy nauczyciela (np. zestawienia adresów stron edukacyjnych oraz zestawienia literatury na dany temat). Spotkania te winny też przyczynić się do szerszego korzystania nauczycieli różnych przedmiotów z pracowni komputerowej oraz zasobów warsztatu informacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Lubsku.

 

 

Karta pracy nr 1 – Wyszukiwanie informacji w sieci

 

Nr ćw.

Opis ćwiczenia

1.

Korzystając z paska adresów, wyświetl stronę główną witryny Onet.pl , a następnie przejdź na stronę zawierającą informacje o aktualnej pogodzie w Zielonej Górze.

Rozwiązanie:

a) Wyświetl stronę o adresie http://www.onet.pl/.

Po wyświetleniu strony odszukaj sekcję serwisów i kliknij na napisie Pogoda. Poczekaj, aż zażądana strona zostanie wyświetlona. Następnie wybierz miasto.

2.

Cofnij się i wyświetl oglądaną poprzednią stronę WWW.

Rozwiązanie:

Kliknij na przycisku Wstecz lub z menu głównego wybierz opcję Widok- Przejdź do- Wstecz.

3.

Przejdź dalej, do ostatniej przeglądanej strony WWW, a następnie powróć na stronę domową.

Rozwiązanie:

Kliknij na przycisk Dalej lub wybierz z menu głównego opcję Widok- Przejdź do- Dalej, a następnie wybierz na pasku nawigacyjnym Start.

4.

Cofnij się o sześć stron.

Rozwiązanie:

1) Odwiedź sześć różnych stron WWW:

a) http://www.menis.gov.pl – strona MENiS.

b) http://www.ko-gorzow.edu.pl/index1.htm - strona Kuratorium Oświaty w Gorzowie.

c) http://www.odn.zgora.pl - strona ODN w Zielonej Górze.

d) http://www.cku.zgora.pl/sodid_new/index.html - Społeczny Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze.

e) http://www.bn.org.pl/ - strona Biblioteki Narodowej.

f) http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/indexp.html - serwis dla bibliotek.

2) Kliknij na strzałce znajdującej się z prawej strony przycisku Wstecz.

Z listy wyświetlonej pod przyciskiem wybierz pozycję szóstą od góry.

5.

Posługując się listą historyczną, wyświetl dowolną stronę odwiedzaną wcześniej tego dnia.

Rozwiązanie:

1) Z menu głównego programu wybierz opcję Widok- Pasek eksploratora- Historia.

2) Na liście historycznej odszukaj pozycje dzisiaj.

3) Wybierz witrynę, w której znajduje się Strona, którą chcesz wyświetlić.

4) Odszukaj interesującą Cię stronę i kliknij na niej dwa razy.

6.

Powróć na Stronę główną witryny www.onet.pl, a następnie w Encyklopedii Wiem odszukaj znaczenie słowa Lubsko i bibliotekarz.

Rozwiązanie

1. Wejdź na stronę www.onet.pl.,

2. W polu tekstowym wpisz lubsko (lub bibliotekarz).

3. Z listy z prawej strony pola wybierz opcję Encyklopedia Wiem.

4. Kliknij na przycisk szukaj.

5. Poczekaj aż wyniki zostaną wyświetlone.

6. Kliknij na napisie i wyświetl dalszą część informacji.

 

 

Karta pracy nr 2 – Wyszukiwanie informacji w sieci

 

Nr ćw.

Opis ćwiczenia

1.

Korzystając z wyszukiwarki www.wp.pl wyszukaj strony zawierające słowo „szkoła”. Zanotuj ilość otrzymanych odpowiedzi. 

2.

To samo zrób używając wyszukiwarki www.google.pl.

3.

Korzystając z wyszukiwarki na portalu www.wp.pl wyszukaj strony zawierające frazę „szkoła podstawowa”. Ponownie wypisz wyniki.

4.

Używając wyszukiwarki www.altavista.pl wyszukaj strony zawierające frazy: „szkoła podstawowa” i „nauczyciel informatyki” a nie zawierające słowa „gimnazjum”.

(+"szkoła podstawowa"- gimnazjum+ "nauczyciel informatyki")

5.

Korzystając z dowolnej wyszukiwarki odszukaj strony, na których występuje fraza „Awans zawodowy nauczyciela” i odwiedź 5 z nich.

6.

Korzystając z wyszukiwarki www.infoseek.pl wyświetl strony zawierające słowo zaczynające się od liter „naucz”.

Rozwiązanie:

W polu tekstowym wpisz naucz*.

7.

Kopiowanie tekstu ze strony

Skopiuj tekst ze strony internetowej do dokumentu tekstowego. Wejdź na witrynę http://www.bibliotekapedagogiczna.lubsko.pl , otwórz zestawienie bibliograficzne „Rozwój zawodowy nauczyciela”, podświetl całe zestawienie, skopiuj zaznaczony fragment, otwórz nowy dokument Word i wklej tekst. Zapisz dokument pod nazwą „tekst” w folderze KURS.

Rozwiązanie:

a. Ustawienie kursora za pomocą myszki na początku tekstu: przy wciśniętym lewym przycisku "zablokować" (zaznaczyć- przeciągnąć myszką) tekst, puścić przycisk;

b.Najechanie wskaźnikiem myszki na zblokowany tekst, naciśnięcie prawego przycisku i wybranie opcji "kopiuj";

c. Wklejenie skopiowanego fragmentu: ustawić punkt wstawiania w odpowiednim miejscu, nacisnąć prawy przyciski myszki, wybrać opcję "wklej".

Uwaga: zestawienie można poszerzyć kopiując opisy z baz innych bibliotek np. Biblioteki Narodowej oraz z Serwisu Biblioteka Pedagogiczna.

8.

Kopiowanie obrazka ze strony WWW

Korzystając z tej samej witryny ze strony „O bibliotece” wybierz dowolne zdjęcie, kliknij na nie prawym przyciskiem, wybierz opcję zapisz jako, wpisując jako nazwę „obraz”. Zapisz w folderze KURS.

9.

Sprawdzanie zawartości folderów, oglądanie skopiowanego obrazka ze strony

Obejrzyj zawartość folderu KURS znajdujący się na pulpicie komputera, a następnie wyjdź z folderu.

Rozwiązanie:

1.      Zamknij przeglądarkę Internet Explorer klikając na krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu.

2.      Na pulpicie kliknij dwukrotnie na folder KURS.

3.      W folderze KURS zobaczysz pliki „obraz” i „tekst” – otwórz je po kolei- klikając na nich myszką.

4.      Wyjdź z folderów wybierając krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okien.

10.

Ze stron: http://www.ircx.eu.org/ i http://republika.pl/ircmaniacy/ znajdź informacje na temat „Etykiety„ a następnie skopiuj je do dokumentu Worda, zapisz i wydrukuj.

Rozwiązanie:

 1. postępuj podobnie jak w ćwiczeniu 7.
 2. Po wklejeniu tekstu  wydrukuj tekst korzystając z symbolu drukarki na pasku lub z opcji drukuj w menu plik.

 

 

Karta pracy nr 3 - Ściąganie plików i informacji

 

Nr ćw.

Opis ćwiczenia

1.

Zapisywanie strony sieci Web

Wyświetl stronę „Prenumerata 2003” Biblioteki Pedagogicznej zapisz ją na dysku, tak aby można ją było później otworzyć w niezmienionej postaci.

Rozwiązanie:

1. W przeglądarce wyświetl stronę o podanym adresie.

2. Z głównego menu programu wybierz opcję Plik – Zapisz jako. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie strony sieci Web.

3. Na liście poniżej pola Zapisz w wskaż folder KURS i Otwórz.

4. W polu nazwa pliku podaj nazwę, pod jaką chcesz zapisywać stronę – użyj zaproponowanej nazwy.

5. Z pola Zapisz jako wybierz opcję Archiwum sieci Web, osobny plik.

6. Kliknij na przycisk Zapisz. Poczekaj, odbywa się proces zapisywania.

7. Zminimalizuj okno programu (pasek zadań).

2.

Wyświetl zapisaną przed chwilą stronę WWW. Następnie zamknij oglądaną stronę.

3.

Dodawanie adresu strony do Ulubionych

Rozwiązanie:

Skorzystaj z menu Ulubione.

4.

Ściąganie plików spakowanych ze strony WWW

Otwórz stronę http://mat.edu.pl/alfik_mat2002_zadania.htm i ściągnij plik z zadaniami dla dowolnej klasy. (zapisz go w folderze KURS).

Rozwiązanie:

1. Poszukaj plik do ściągnięcia (plik.zip).

2. Kliknij na nazwie plik.zip dwukrotnie myszą.

3. W otwartym oknie dialogowym wyszukaj folder Materiały, by tam umieścić nasz plik.

4. W polu Nazwa pliku zostaw domyślną nazwę pliku i wybierz opcję Zapisz.

5. Teraz trwa proces pobierania pliku.

6. Gdy zakończy się proces pobierania wybierz –Zamknij.

7. Zminimalizuj okno przeglądarki (będzie na pasku zadań).

5.

Rozpakowanie pliku

Rozpakuj pobrany plik znajdujący się w folderze KURS i zapisz go w folderze Moje dokumenty.

6.

Ściąganie plików za pomocą programu Getright

Wejdź na stronę http://www.lubsko.pl/n/start.htm. Wejdź w dział download, a następnie ściągnij plik herb Miasta Lubsko korzystając z programu Getright. (prawy przycisk myszy). Obejrzyj ściągnięty obraz.

7.

Korzystanie z programów typu P2P

Korzystając z instrukcji programu KaZaA wykonaj następujące zadania:

-wyszukaj interesujący Cię plik MP3 i rozpocznij ściąganie go,

- wstrzymaj ściąganie pliku,

- zakończ ściąganie pliku,

- obejrzyj fragment filmu aktualnie ściąganego,

- obejrzyj konfiguracje programu, dokonaj kilku zmian, przywróć pierwotne ustawienia,

- wyślij informacje do innego użytkownika.

 

 

Karta pracy nr 4 – Komunikacja w sieci

 

Nr ćw.

Opis ćwiczenia

1.

Zakładanie konta poczty elektronicznej

Załóż konto pocztowe na serwerze Wirtualnej Polski.

Rozwiązanie:

1. Wejdź na stronę WP (http://www.wp.pl).

2. Wejdź na stronę poczty (kliknij ikonę z symbolem koperty i podpisem poczta).

3. Po wejściu kliknij napis Załóż konto!

4. Po wejściu na następną stronę kliknij napis Podstawowy bezpłatny pakiet Poczty WP.

5. Po wejściu na następną stronę kliknij napis Załóż takie konto!

6. Wypełnij dokładnie wszystkie rubryki i kliknij napis Załóż takie konto.

7. Wypełnij dokładnie wszystkie rubryki, w okienko wpisz tekst z obrazka i kliknij napis Załóż konto.

8. Wypełnij profil i kliknij napis Przejdź do podsumowania.

9. Zapisz dane z podsumowania i zamknij stronę.

2.

Odbieranie i wysyłanie poczty

Odbierz pocztę ze swego konta. Wyślij wiadomość na adres Biblioteki Pedagogicznej w Lubsku. Odbierz i przeczytaj wiadomość od Biblioteki Pedagogicznej. Wyślij plik obraz jako załącznik do rekontaktu.

Rozwiązanie:

1. Wejdź na stronę WP (http://www.wp.pl).

2. Wejdź na stronę poczty (kliknij ikonę z symbolem koperty i podpisem Poczta).

3. Po wejściu wpisz login i hasło a następnie kliknij napis Zaloguj.

4. Odczytaj wiadomość od administratora klikając na Temat. Po przeczytaniu zamknij wiadomość.

5. Kliknij napis Napisz. Po otwarciu edytora napisz krótki tekst o dowolnej treści, wpisz temat w rubrykę Temat. W rubryce Do wpisz adres e-mail Biblioteki Pedagogicznej w Lubsku, który znajdziesz na jej stronie. Kliknij napis Wyślij. Zrób sobie krótką przerwę.

6. Kliknij napis Odbierz. Otwórz wiadomość od Biblioteki Pedagogicznej klikając na Temat. Po przeczytaniu kliknij napis Odpowiedz. Usuń tekst listu wpisz swoje nazwisko i imię. Kliknij napis Załączniki i wstaw plik „obraz”. Kliknij napis Wyślij.

3.

Zakładanie i obsługa edysku

Załóż własny dysk. Skopiuj plik „tekst” na edysk, a z edysku folder „CD”.

Rozwiązanie:

1. Wejdź na stronę http://www.edysk.pl. Kliknij napis Zakładam.

2. Po wejściu na następną stronę kliknij napis Zakładam pod rubryką edysk darmowy.

3. Wypełnij dokładnie wszystkie rubryki i kliknij napis Akceptuję i zapisuję się.

4. Kliknij napis Zakończenie rejestracji i logowanie.

5. Wejdź ponownie na stronę http://www.edysk.pl i zaloguj się wpisując nick i hasło.

6. Postępując zgodnie z instrukcją zapisz plik „tekst” w swoim folderze na edysku a z edysku przenieś do folderu „kurs” folder „CD”.

4.

Zakładanie i obsługa gadu-gadu

Zainstaluj program gadu-gadu (wersję instalacyjną znajdziesz na serwerze w folderze „instalki”). Sprawdź w praktyce możliwości programu.

Rozwiązanie:

Wejdź na stronę http://www.gadu-gadu.pl, a następnie korzystając z przewodnika zainstaluj go. Wypróbuj różne opcje i możliwości programu opisane w przewodniku. Nawiąż kontakt z innymi uczestnikami warsztatów.

 

OPRACOWANIE:

ALICJA RYTWIŃSKA

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lubsku

MARIUSZ RYTWIŃSKI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku