>
 

Strona główna   Nauczyciele   Uczniowie  Aktualności  PLAN LEKCJI

   

DOKUMENTY

 

 

Strona zawiera linki do podstawowych dokumentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku :

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli

 1. STATUT SZKOŁY

 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - zagadnienia statutowe ujęte są w Statucie Szkoły

 3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ujęte są w Statucie Szkoły

 4. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 5. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 6. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 7. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 8. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 9. PROCEDURY PRZYJMOWANIA I REJESTRACJI OPINII – ORZECZEŃ WPŁYWAJĄCYCH Z PORANI P- P

 10. REGULAMIN RADY RODZICÓW

 11. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 12. PROCEDURA PROMOCJI SZKOŁY

 13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

 14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPOŻĄDANYCH

 15. PROCEDURY REAGOWANIA NA ZAMACH SAMOBÓJCZY UCZNIA

 16. SZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY

 17. REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 18. REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 19. REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 20. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

 21. OBWÓD SZKOŁY

 22. WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW

 23. REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

 24. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI

 25. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 26. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI SZKOŁY

 27. REGULAMIN PRACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

 28. REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI SZKOŁY

 29. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 30. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ