>
 

Strona główna    Dokumenty   Nauczyciele    Uczniowie    Linki

   
 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

I. Prawa i warunki korzystania

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice.

2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.

3. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni, zapamiętać dni jej otwarcia.

4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.

7. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z wypożyczalni powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

8. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki będą  zastosowane kary pieniężne.

10. Czytelnikom nie wolno samowolnie sięgać po książki na półkach.

 

II. Wypożyczanie książek

 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.

3. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres 2 - tygodni.

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu.

5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

 

III. Poszanowanie książki

 

1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.

2. Czytelnik jest obowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

    O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią  jak z przyjacielem.