>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

   
 

 REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

 

 

Założenia ogólne

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do ćwiczeń gimnastycznych i innych zajęć sportowych.

2. Zarówno uczniów jak i personel pedagogiczny obowiązuje zgodne z niniejszym regulaminem zachowanie się na sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach.

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany, przewidziany planem, względnie jeśli są zapisane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

 

Postanowienia szczegółowe

1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: pantofle, spodenki, koszulka.

2. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w pantoflach gimnastycznych.

3. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty, a pantofle należycie wytrzepane i wyczyszczone.

4. Ze względów higienicznych niewskazane jest pożyczenie stroju gimnastycznego.

 

Szatnia

1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.

2. Rozbierający się układa swoje ubranie w określonym porządku.

3. Każdorazowi dyżurni odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:

a) usunięcie pozostałych zanieczyszczeń

b) przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.

 

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:

1. Wchodzenia na salę w butach.

2. Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.

3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami KF.

4. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.

5. Wspinania się po drabinkach, kratach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.

6. Przesuwania sprzętu po parkiecie - sprzęt należy przenosić.

Sala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy.

Spełnij swój obowiązek wynikający z niniejszego regulaminu.