>
 

Strona główna   Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY

 

 

1. Świetlica czynna jest codziennie od godz. 700 do 1500.

2. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami, jeżeli nie zaczynają ich o godz. 800 i po skończonych
zajęciach czekając na autobus.

3. Wszyscy uczniowie, którzy mają wolną godzinę lekcyjną mają obowiązek przyjść do świetlicy.

4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji.

5. Uczniowie starsi mają obowiązek pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.

6. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

7. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.

8. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.

9. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

10. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych i sprzętu sportowego.

11. Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.

12. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek przed świetlicą i w świetlicy.

13. Uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać majątek i wystrój świetlicy.

14. Przerwy międzylekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.

15. W czasie przerw obiadowych w świetlicy mają prawo przebywać uczniowie korzystający z dożywiania. Teczki zostawiają przed lub w gabinecie,
w którym mają zajęcia.

16. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych.

17.  Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana ich równowartość pieniężna.