Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

   
 

GRY ZAPAŁCZANE

 

1.Usuń z figury dwie zapałki tak aby powstała figura składająca się z czterech kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura składająca się z dwóch kwadratów.

 

 

 

 

 

3. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura składająca się z sześciu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zmień położenie czterech zapałek tak, aby powstała figura składająca się z dziewięciu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura złożona z pięciu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zmień położenie czterech zapałek tak, aby powstała figura składająca się z sześciu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zmień położenie pięciu zapałek tak, aby powstała figura składająca się z dziewięciu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zmień położenie sześciu zapałek tak, aby powstała figura składająca się z dwunastu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zmień położenie siedmiu zapałek tak, aby powstała figura składająca się z siedmiu kwadratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zmień położenie sześciu zapałek tak, aby powstała figura złożona z dziewięciu kwadratów.