>
 

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

KRZYŻÓWKI

 

                         Jedną z form zabaw, które można wykorzystać w nauczaniu matematyki, jest rozwiązywanie krzyżówek matematycznych . Omówienie  poszczególnych haseł   krzyżówki ( podanie przykładów i kontrprzykładów , przy okazji rozwiązanie ciekawych zadań ) może być wprowadzeniem do nowego tematu lekcji, bądź atrakcyjnym dla ucznia sposobem przypominania i utrwalania poznanych wiadomości.

                         Formy pracy z krzyżówką są różne. Można je rozwiązywać wspólnie z całą klasą, grupowo bądź  indywidualnie.

                         Uzyskanie końcowego rozwiązania, najczęściej hasła krzyżówki , jest znakomitą nagrodą za wysiłek ucznia, daje uczniom satysfakcję.

 

Przykłady krzyżówek

 

1. Oprocentowanie oszczędności – klasa VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

1.      Kwota, którą zyskujemy od powierzonego kapitału.

2.      Kwota, którą wpłacamy do banku.

3.      Okres na który została zawarta umowa.

4.      Pieniądze, które musi spłacić do banku kredytobiorca.

5.      Ułamek o mianowniku 100.

6.      Dopisywanie odsetek do kapitału.

7.      Ułamki o mianowniku 1000.

 

HASŁO: DIAGRAM (kliknij dwukrotnie)

 

2. Liczby wymierne - klasa VI

 

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

POZIOMO:

1 – A – B        Wartość bezwzględna liczby  –25.

2 – D – E         Iloczyn liczb  -1/3  i  -36.

3 – B – C – D  Sześcian liczby 6.

5 – A – B        Kwadrat odwrotności liczby  -1/6

5 – D – E         Pierwiastek kwadratowy z liczby 196.

 

PIONOWO:

A – 1 – 2         Liczba przeciwna do liczby  -20.

A – 4 – 5         Liczba odwrotna do liczby  1/23

C – 2 – 3 – 4   Różnica sześcianu liczby 5 i kwadratu liczby  -3.

E – 1 – 2         Kwadrat liczby  -5.

E – 4 – 5         Wartość wyrażenia  ³√1000+(√14)²

 

3. Figury płaskie – kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

9

 

 

 

 

 

 

     

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Wielokąt o równych bokach i równych kątach.

2.      Jednostka miary kąta.

3.      Dwa kąty o wspólnym ramieniu i sumie 1800   .

4.      Część okręgu ograniczona dwoma punktami.

5.      Cięciwa przechodząca przez środek koła.

6.      Najkrótszy odcinek w trójkącie łączący wierzchołek z prostą zawierającą przeciwległy bok.

7.      Czworokąt o dwóch bokach równoległych.

8.      Od punktu A do punktu B.

9.      Romb o równych kątach.

10.  Trójkąt, w którym wszystkie kąty są ostre.

11.  Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest nie większa od długości odcinka r.

12.  Najdłuższy bok trójkąta prostokątnego.

13.  Czworokąt, w którym przeciwległe boki są równoległe.

HASŁO:  FIGURYPŁASKIE   (kliknij dwukrotnie)

 

 

4. Procenty – klasa V

 

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

E

 

 

F

 

 

 

G

 

 

 

H

 

 

 

I

J

 

 

K

 

 

L

M

 

 

 

 

 

 

POZIOMO:

 

B     20 procent liczby 500

C     liczba 50 zmniejszona o 10%

D     liczba 60 zwiększona o 5%

G     o 9 więcej od 90% z 1000

J      liczba, której 50% wynosi 32

K     3% z 900

L     50% z połowy liczby 1000

PIONOWO:

A     150% liczby 20

C     liczba 22 zwiększona o 100%

E     liczba 50 zmniejszona 0 30%

F      o 1 więcej od 1% z 10 000

H     liczba, której 25% wynosi 4

I       liczba 100 zmniejszona o 33%

M     dziesięć plus 25% liczby 160    

 

5. Figury przestrzenne – kl. VI 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostopadłościan ma .......... (12) .......... ścian.  .......... (5) ......... ściany boczne i dwie ......... (9) ......... .  Każda ściana jest w kształcie .......... (3) ...........   ...........(14) .........równoległe są przystające.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami, nazywa się .......... (16) ......... . W sześcianie długość krawędzi  .......... (13) .......... jest równa długości krawędzi podstawy. Prostopadłościan ma ........ (4) .......... wierzchołków. Z każdego wierzchołka wychodzą trzy ........ (15) .......... . Każde dwie krawędzie, które mają wspólny ......... (10) ......... , tworzą kąt .......... (11) ........... . Krawędzie są ......... (6) .......... , jeżeli nie leżą na jednej ścianie. Krawędzie leżące na jednej ścianie są równoległe albo ........... (2) .......... . Długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka nazywamy ............ (7) .......... .  ............ (1) ........... powierzchni prostopadłościanu obliczamy, dodając pola wszystkich jego ścian.

 

6. Procenty – klasa  V

 

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

E

 

 

F

 

 

 

G

 

 

 

H

 

 

 

I

J

 

 

K

 

 

L

M

 

 

 

 

 

POZIOMO:

B     20 procent liczby 500

C     liczba 50 zmniejszona o 10%

D     liczba 60 zwiększona o 5%

G     o 9 więcej od 90% z 1000

J      liczba, której 50% wynosi 32

K     3% z 900

L     50% z połowy liczby 1000

PIONOWO:

A     150% liczby 20

C     liczba 22 zwiększona o 100%

E     liczba 50 zmniejszona 0 30%

F      o 1 więcej od 1% z 10 000

H     liczba, której 25% wynosi 4

I       liczba 100 zmniejszona o 33%

M     dziesięć plus 25% liczby 160