Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM POD NAZWĄ:

 ,,Dymek z papierosa bardzo szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi !”

 I .Wstęp

         Wiele jest zagrożeń we współczesnym świecie. Bardzo niebezpieczne stają się różnego rodzaju uzależnienia. Nikotynizm jest szeroko rozpowszechnionym nałogiem nie tylko wśród dorosłych. Występuje on coraz częściej wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym. Często nie są one świadome konsekwencji wynikających z tego faktu. Aby uwrażliwić dzieci oraz ich rodziców na zagrożenia zdrowotne i finansowe będące następstwem nikotynizmu postanowiłyśmy zrealizować w roku szkolnym 2005/2006 program profilaktyczny. Będzie on realizowany w klasach: IIa i IIIb. Składał on się będzie z ośmiu zajęć. Wykorzystane zostaną różnorodne metody aktywizujące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: ,,burza mózgu”, krzyżówki, układanki, scenki dramowe, prace w grupach, ćwiczenia oddechowe.

Podstawowym warunkiem sukcesu naszego programu będzie współpraca z rodzicami. Zostaną oni zapoznani z opracowanym programem oraz przeprowadzimy dla rodziców zajęcia warsztatowe, gdzie omówione będą skutki biernego palenia i wpływ nikotyny na organizm człowieka.

Wspólnie z rodzicami zorganizujemy zajęcia sportowe dla dzieci pod hasłem:

,,Sportowo to zdrowo”.

Podczas realizacji programu planujemy zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III oraz przygotować gazetki na temat szkodliwości palenia papierosów.

Planujemy również przeprowadzenie dwóch ankiet dla uczniów kl.IIa i IIIb.

Wyniki i podsumowanie ankiet zostaną przedstawione rodzicom.

Planujemy skorzystać z fachowej pomocy pielęgniarki szkolnej.

 

II. Cele programu:

1.    Zapoznanie ze skutkami zdrowotnymi i finansowymi palenia papierosów.

2.    Poznanie środków trujących znajdujących się w papierosie.

3.    Związek między paleniem papierosów a stanem zdrowia człowieka.

4.    Uświadomienie pojęć: palacza czynnego i palacza biernego.

5.    Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą papierosy.

6.    Umiejętność niepodawania się nałogowi palenia papierosów.

7.    Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

8.    Poprawne ustosunkowanie się do reklam.

III. Tematy kolejnych zajęć:

1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów kl.IIa i IIIb –X 2005 r.

2.Pogadanka nt. Szkodliwości palenia papierosów -przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną. ,,Burza mózgu”-XI 2005 r.

3.Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów-XII 2005r.

4.Konkurs plastyczny dla uczniów kl.I-III – XII 2005r.

5.Warsztaty dla rodziców- I 2006 r.

6.Scenki dramowe- II 2006r.

7.Układanie rymowanek, haseł oraz wykonanie plakatów- przygotowanie do apelu- III 2006r.

8.Apel grupy wiekowej- IV 2006 r.

9.Przeprowadzenie ankiety nr 2. Zajęcia sportowe ,, Sportowo to zdrowo”-

V 2006 r.

 

                          ANKIETA I

           

   Ankieta jest anonimowa. Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz właściwą odpowiedź. Postaraj się odpowiadać szczerze.

 

Zaznacz kim jesteś

a) chłopcem                                b) dziewczynką

1. Czy kiedykolwiek paliłeś/łaś papierosy?

a) tak          b) nie

2.Kiedy zapaliłeś/łaś pierwszego papierosa?

a) byłem sam w domu

b) u kolegi

c) w szkole

d) na podwórku

e) ……………………………………………………

3.Skąd miałeś pierwszego papierosa?

a) kupiłem

b) dostałem

c) nie pamiętam

d) znalazłem

e)…………………………………………………….

4. Dlaczego zapaliłeś?

a) z ciekawości

b) namówili mnie koledzy

c) zostałem zmuszony

d) ……………………………………………………..

 

5. Czy twoi rodzice palą papierosy?

a) mama – tak          - nie

b) tata -      tak          -nie

6. Czy wiesz o szkodliwości palenia papierosów?

a) tak       b) nie      c) bardzo mało      d) nie interesuje się tym

7. Dlaczego dzieci palą papierosy?

a) chcą być dorosłe

b) naśladują dorosłych

c) bo koledzy palą

d) bo im smakują

e)……………………………………………………………

8. Czy przeszkadza ci dym z papierosa?

a) tak                                        b) nie

 

 

                              Dziękuję za wypełnienie ankiety!

 

 

                                        ANKIETA II

 

      W tym roku szkolnym dużo rozmawialiśmy na temat szkodliwości palenia papierosów. Chcemy poznać twoją opinię na ten temat. Przeczytaj uważnie pytania i odpowiedz na nie szczerze. Ankieta jest anonimowa.

 

1.Czy palenie papierosów służy zdrowiu?

a) tak           b) nie

2. Czym jest według ciebie palenie papierosów?

a) oznaką dorosłości

b) przyjemnością

c) głupotą

d) truciem organizmu

e) …………………………………………………………..

2.Czy przeszkadza ci, gdy inni palą papierosy w twojej obecności?

a) tak          b) nie

3.Co stanowi największe zagrożenie dla palaczy papierosów?

a) choroba serca

b) choroby układu oddechowego

c) nieprzyjemny zapach

d)…………………………………………………………………

 

4.Czy umiałbyś przekonać innych o szkodliwości palenia papierosów i zachęcić do zerwania z nałogiem?

a) tak

b) nie

5.Skąd posiadasz największa wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów?

a) od rodziców

b) ze szkoły

c) z programów i reklam telewizyjnych

d) z czasopism

e)…………………………………………………………………………..

6.Czy zajęcia przeprowadzone w szkole na temat nikotynizmu uważasz za interesujące i pouczające?

a) tak

b) nie

 

                            Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

IV. Ewaluacja

    Realizacja programu profilaktycznego ,,Dymek z papierosa bardzo szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi” ma za zadanie pokazać skutki palenia papierosów, pomóc zrozumieć pojęcie palacza biernego, nauczyć postawy negującej nikotynizm.

Obserwacja dzieci, ich zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie w rozwiązywaniu zadań, analiza ankiet i prac artystycznych oraz opinie rodziców pozwolą na ocenę skuteczności przeprowadzonego programu.

Wyniki zostaną opracowane po zakończeniu realizacji programu i przedstawione innym nauczycielom w szkole.

  Opracowały:

Danuta Modrzejewska i  Lidia Kowalska

Szkoła Podstawowa nr w Lubsku