Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

 

Ćwiczenia z mocowaniem

                 

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego

Zadane główne Umożliwienie dzieciom odreagowania negatywnych emocji w grach sportowych

Zadania dodatkowe –:Kształtowanie siły i mocy.

                                  – Uczeń poznaje zasady postępowania fair pley w sporcie.

                                  – Uczeń poznaje możliwości pozbycia się nadmiaru energii w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Przybory: szarfy, materace.

Miejsce: Sala gimnastyczna

Klasa: V chłopcy

 

Zadanie do realizacji

Szczegółowy opis realizacji

Uwagi

Część wstępna Rozpoczęcie lekcji

Zbiórka, powitanie klasy, zapoznanie z tematem lekcji

 

Rozgrzewka

Ćwiczenia w parach:

1. Zabawa ożywiająca –.berek w parach: biegając po sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

-         poruszając się na jednej nodze,

-         poruszając się na czworakach,

-         skacząc w przysiadzie.

2. Ćwiczenia RR, krążenia, wymachy, odmachy:

-         ćwiczenia TT, skłony, skręty, skłony boczne,

-         ćwiczenia mięśni brzucha, grzbietu.

3. W parach małe zabawy w formie rywalizacji:

a) ,,Boks”– stojąc naprzeciwko siebie uczniowie starają się dotknąć kolegi kostki i nie pozwolić na dotknięcie swojego kostki,

-         w rundzie drugiej dotykamy kolana, a następnie uda.

b) Ćwiczenia z mocowaniem w parach:

-         uczniowie stojąc prawymi stopami do siebie podają sobie prawe ręce i na sygnał próbują przeciągnąć kolegę z pary na swoją stronę (również RR lewe),

-         pozycja j.w. chwyt kolegi za kark,

-         z ustawienia przodem łapiemy kolegę za dłonie i na sygnał przepychamy partnera za linię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uczniowie liczą sobie punkt za każde dotknięcie

Część główna

Dzielimy grupę na dwa zespoły, które siadają naprzeciwko siebie w dwóch szeregach.

,,Bądź szybszy”, każdy uczestnik zabawy otrzymuje numer i jego odpowiednik w drugim rzędzie. Na środku sali kładziemy szarfę, następnie wywołujemy dowolny numer. Dzieci oznaczone tym numerem biegnie do szarfy i stara się ją zabrać jako pierwsze.

,,Kto jest sprytniejszy”, pomiędzy grupami kładziemy materac. Na materacu stają analogiczne numery, na sygnał starają się zepchać barkiem kolegę z materaca.

Układamy z materacy mini matę. Uczestnicy zabawy siadają wokół materaca.

,,Przewróć kolegę”, analogiczne numery stają na macie, jeden się kładzie przodem na materacu, drugi natomiast stara się obrócić kolegę na plecy.

( zabawa odbywa się w określonym czasie). Poczym następuje zmiana ról.

,,Mini zapasy”, zawodnicy przeciwnych drużyn po powitaniu walczą na kolanach, siłując się między sobą o to, kto położy przeciwnika na łopatki.

Jeśli wygra zdobywa punkt dla zespołu.
 

Podczas zabaw przypominamy o zasadach bezpieczeństwa.

Część końcowa

Ćwiczenia uspakajające i relaksacyjne

‘’Czasomierz”, dzieci w leżeniu tyłem zamykają oczy, po upływie określonego czasu podnoszą się z parkietu. Wygrywa dziecko, któremu udało się wstać na czas.

W parach rywalizujących ze sobą podczas lekcji ćwiczenia rozluźniające.

Podsumowanie lekcji i pożegnanie uczniów.

 

 

Opracowała Anna Walczak