>  

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

KONSPEKT Z ZAJĘĆ

Kształcenia zintegrowanego w klasie  I

 

TEMAT ZINTEGROWANEGO OŚRODKA ZAJĘĆ; W KRAINIE BAŚNI

 

Temat dnia: Hanna Januszewska,, Kopciuszek”( według Charlesٰ a Perraulta).

 

Temat szczegółowy: Wyróżnienie dobrych i złych postaci w baśni,, KOPCIUSZEK”

H. Januszewskiej. Ustalenie kolejności zdarzeń  przedstawionych w baśni.

Rozróżniania zdarzeń realnych i fantastycznych.

Poznanie właściwych zachowań i zasad postępowania w stosunku do innych osób.

Redagowanie i zapisanie zdań.

Odczytanie godzin na zegarze.

 

Cele dydaktyczne:

 

- dokonuje oceny postępowania bohaterów utworu literackiego,

- właściwie reaguje na zachowania agresywne,

- dostrzega i prawidłowo reaguje na niewłaściwe zachowania wśród dzieci,

- w kulturalny sposób stawia pytania i formułuje oskarżenia,

- układa i zapisuje zdania-formułuje zasady zachowania i postępowania wobec innych,

- wyraża uczucia ruchem.

- rozpoznaje wydarzenia realne i fantastyczne,

- odczytuje godziny na zegarze,

- wykonuje proste obliczenia na zegarze.

 

Środki dydaktyczne: baśń H. Januszewskiej,, Kopciuszek”, karty pracy, rekwizyty

(różdżka, zegar, but), arkusz szarego papieru, flamastry, kredki, papier kolorowy, plastelina, klej, nożyczki, kartoniki z nazwami cech charakteru i określeniami motywów postępowania postaci: Ćw. kl. I część  4 ,, Już w szkole”.

 

Przebieg zajęć

 

1.      ,, Muzeum rzeczy”- prezentowanie rekwizytów(różdżka, but, zegar) i określanie ich na podstawie różnych znanych dzieciom baśni np.:

Różdżka-symbol mocy, magii i tajemniczości; zegar-przemijanie, punktualność, obowiązkowość.

But: opuszczanie domu, podróż, odmiana losu

 

·        Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel prezentuje wybrany przedmiot, a dzieci wypowiadają się na jego temat np. : Co to jest? Do czego służy? Z czym się to kojarzy?

·        Zestawienie przedmiotów. Nauczyciel informuje, że różyczka będzie motywem przewodnim zajęć.

 

2.      Czytanie przez nauczyciela baśni H. Januszewskiej ,, Kopciuszek”.

 

3.      Porządkowanie zdarzeń- zabawy w grupach.

·        Dzieci porządkują wydarzenia zgodnie z ich kolejnością( na podstawie ćwiczeń,, Już w szkole”) i dzielą się na grupy(każda grupa będzie prezentować inscenizację innego wydarzenia). W grupach rysują na szarym papierze pomieszczenie do inscenizowanego wydarzenia, tworzą prace do chwili usłyszenia zegara.

 

·        Inscenizowanie zdarzeń w ustalonej kolejności. Dzieci w grupach przygotowują improwizacje grupowe, pamiętając, że w scenkach występują 3 postacie: Kopciuszek, macocha, wróżka. Bicie zegara jest sygnałem do zakończenia przygotowań.

·        Na sygnał kolejne grupy prezentują swoje scenki.

 

4.      Określanie cech charakteru i motywy postępowania  postaci, dopasowują je do konturowych postaci: macochy, Kopciuszka i wróżki(karty pracy) uzasadniając swoje decyzje.

 

5.      Kopciuszek i jego siostry. Uczniowie przedstawiają scenki z życia sióstr pamiętając o wykorzystaniu mimiki.

 

 

6.      Bajkowe słowa- ćwiczenia ortograficzne(karta pracy nr 5).

 

7.      Wywiad z macochą. Nauczyciel w roli macochy, uczniowie formułują pytania

i oskarżenia.

·        Formułowanie i zapisanie zasad właściwego postępowania wobec innych.

 

8.      Magiczne godziny- najważniejsze chwile w życiu człowieka(karta pracy nr 6).

 

9.      Postaramy się być dobrzy dla siebie- podsumowanie zajęć.

 

 

·        Iskierka wzajemnej życzliwości. Nauczyciel i uczniowie stają w kręgu i trzymają się za ręce, uścisk dłoni jest przekazywany w kręgu

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wróci do nauczyciela.

 

·        Dobre życzenia.

 

Nauczyciel proponuje zabawę w której dzieci mogą obdarować się wzajemnie miłymi słowami i dzięki temu przekonać się, że same są odpowiedzialne za tworzenie miłej atmosfery, przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

 

Opracowała: Krystyna Załucka