Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

KONSPEKT ZAJĘĆ W NURCIE PEDAGOGIKI ZABAWY

 

  1. Miejsce zajęć: świetlica w sanatorium.
  2. Liczba uczestników: 20 osób – grupa koedukacyjna.
  3. Wiek uczestników: młodszy wiek szkolny.
  4. Rodzaj schorzenia: dzieci z chorobą reumatyczną.
  5. Czas zajęć: 1,5 godz.
  6. Temat zajęć: wyprawa do Krainy Wiosennych Igraszek.
  7. Cele:

a)           poznawcze: zaznajomienie dzieci z zasadami pracy w zespole wychowawczym, poznanie nowych zabaw i słownictwa,

b)           kształcące: kształcenie umiejętności zgodnej współpracy na rzecz zespołu, wyobraźni twórczej oraz pozytywnych postaw wobec członków grupy,

c)           wychowawcze: przyswajanie zasad dobrej zabawy i przestrzeganie ich podczas zajęć,

d)           rewalidacyjne: usprawnianie motoryki małej i dużej, poprawa samopoczucia dzieci w trakcie zabaw wymagających ruchu.

 

Opracowała: Eleonora Rutecka, Krystyna Jessa
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku