Strona główna     Uczniowie      Nauczyciele     Rzecznik       Samorząd    Podręczniki


    

O egzaminie ósmoklasisty

 


     Już w tym roku klasy siódme przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. My przystąpimy do sprawdzianu próbnego wydawnictwa WSiP i na ich stronach można zapoznać się ze szczegółami.

     Próbny Egzamin Ósmoklasisty z WSiP to ogólnopolski program sprawdzający wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 4-8.
     Po raz pierwszy próbny egzamin zostanie przeprowadzony w kwietniu 2018 r. i obejmie materiał z klas 4-7.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z WSiP

 


aktualizacja: I. N.

2018-03-13