Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia

 

Rzecznik Praw Ucznia 

W naszej szkole działa wybrany przez uczniów większością głosów (w drodze tajnego głosowania) nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika Praw Ucznia.

Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika są: Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Konwencja Praw Dziecka, zaś jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

Zakres obowiązków Rzecznika Praw Ucznia:

1. Znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej.

2. Wspieranie szkoły poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw.

4. Udzielanie pomocy prawnej osobom proszącym o interwencję, zwłaszcza w zakresie naruszania praw ucznia.

5. Wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw.

6. Wspieranie działań samorządu uczniowskiego.

7. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

8. Kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

9. Składanie sprawozdania ze swej działalności przed Radą Pedagogiczną.

 

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/ 2018 jest p. Urszula Tomiczek.