Strona główna     Nauczyciele    Uczniowie    Aktualności

               

 

MATEMATYKA

KLASA V

Materiał nauczania
w klasie piątej

Obowiązujący program

Przedmiotowy system nauczania


Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas piątych:

 

Zajęcia wyrównawcze - piątek - 6 i 7 lekcja - co dwa tygodnie

Kółko matematyczne - środa - 7.30-8.15

 


Zadania utrwalające:

Działania na liczbach naturalnych - rachunek pamięciowy (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, działania łączne, kolejność wykonywania działań)
Rachunek pisemny:
- dodawanie i odejmowanie 1  
- mnożenie i dzielenie  1  
Porównywanie różnicowe i ilorazowe  1   2  
Potęgowanie  1  
Kolejność wykonywania działań  1   2  
Podzielność liczb  1  
Dzielniki liczb naturalnych  1  
Cechy podzielności liczb  1  
NWD i NWW

Działania na ułamkach zwykłych:
- dodawanie ułamków i liczb mieszanych
- odejmowanie ułamków
- mnożenie ułamków
- potęgowanie ułamków
- dzielenie ułamków
- obliczanie ułamka liczby
- obliczanie liczby na podstawie danego jej ułamka
- obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych
- zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych
- inne: 1    2  

Działania na ułamkach dziesiętnych:
-
wszystko, co powinieneś/ powinnaś wiedzieć o ułamkach dziesiętnych
- zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne: 1  
- zamiana na złotówki (zapis dziesiętny): 1  
- zamiana na metry (zapis dziesiętny): 1  
- zamiana na kilogramy (zapis dziesiętny): 1  
- zaokrąglanie do części dziesiętnych, setnych i jedności (całości)
- dodawanie ułamków dziesiętnych: 1  
- odejmowanie ułamków dziesiętnych: 1   2  
- mnożenie ułamków dziesiętnych: 1- przez liczbę naturalną, 2- przez ułamek dziesiętny:
- dzielenie ułamków dziesiętnych: 1 - przez liczbę naturalną,
- działania na ułamkach dziesiętnych: 1  
- zadania różne: test wyboru 1 test wyboru 2
- zadania tekstowe (działania na ułamkach dziesiętnych, działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych)

Geometria:
- proste, odcinki i kąty, mierzenie kątów
- prostokąt, kwadrat, koło
- obwód kwadratu
- obwód prostokąta
- pole kwadratu
- pole prostokąta
- pola figur
- obwód trójkąta
- prostopadłościany i sześciany

Obliczenia praktyczne:
- miary czasu (test wyboru)
- skala i plan (test wyboru)
- zamiana jednostek długości
- zamiana jednostek masy
- jednostki miary (test wyboru)
- obliczenia zegarowe
- obliczenia pieniężne
- obliczenia wagowe
 

Zadania archiwalne z konkursów matematycznych:

- Kangur matematyczny
- Alfik matematyczny

ARCHIWUM

2016-10-25

MR