WESOŁA  TRÓJECZKA

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

w Lubsku

 

 Wychowawcy:

Małgorzata Baworowska

Izabela Górska

Beata Jarosz

Anna Jurasik

Aleksandra Songin

Katarzyna Zięba