WESOŁA  TRÓJECZKA

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

w Lubsku


G R U P Y   I   W Y C H O W A W C Y

 

GRUPA

NAZWA GRUPY

WYCHOWAWCA

Grupa I

Motyle

Anna Jurasik

Grupa II

Biedronki

Beata Jarosz

Grupa III

Sówki

Aleksandra Songin

Grupa IV

Słoneczka

Izabela Górska

Grupa V

Tygryski

Małgorzata Baworowska