WESOŁA  TRÓJECZKA

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

w Lubsku


Dokumenty

Program wychowawczy

Program „Lubię czytać. Jestem aktywnym czytelnikiem”

Podstawa programowa

Koncepcja pracy Oddziału Przedszkolnego

Współpraca z rodzicami

Promocja przedszkola

"Bezpieczna Zerówka"

„Akademia Aquafresh”

Czyste powietrze wokół nas