>
 

Strona główna   Nauczyciele   Uczniowie  Rodzice   Oddziały przedszkolne

   

Sześciolatek w szkole

 

 

Materiały - pokazy
opracowane dla rodziców na stronach MEN i KO Gorzów Wlkp.:

 

Sześciolatek w szkole 1

Prezentacja multimedialna
ze spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, przedszkoli
i poradni psychologiczno – pedagogicznych w dniu 18 lutego 2014 r.

 

Opracowania i broszury:

 

Małe dziecko (2.–3. rok życia). Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój ?
- Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Konrad Piotrowski

Dziecko przedszkolne. Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój ?
- Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Konrad Piotrowski

Znaczenie edukacji przedszkolnej
- Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła?
- prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice?

- prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel?

- prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

 
 

2014-02-28
I. N.