Strona główna   Sukcesy   Nauczyciele  Rzecznik    Informatyka 

Samorząd  Kółka   Podręczniki   Plan dowozów

    

O sprawdzianie szóstoklasisty

Termin sprawdzianu:

5 kwietnia 2016 (wtorek)

część 1 - język polski i matematyka - godzina 900

część 2 - język obcy - godzina 1145

Dodatkowy termin sprawdzianu: 2 czerwca 2016 (czwartek)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 17 czerwca 2016 r. (data wydania zaświadczenia: 24 czerwca 2016 r.)

za: http://www.cke.edu.pl/

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu

Więcej informacji na stronie OKE Poznań: http://www.oke.poznan.pl/

 

1. Ogólnie o sprawdzianie

2. Standardy wymagań egzaminacyjnych
będące podstawą przeprowadzenia sprawdzianu

3. Co wziąć ze sobą na sprawdzian

4. Przykładowe testy:
język polski i matematyka
język angielski (plik dźwiękowy)

5. Testy archiwalne:

http://www.oke.poznan.pl/cms,42,arkusze.htm

 


Powrót


aktualizacja: I. N.

2016-03-22