Strona główna     Nauczyciele    Uczniowie    Aktualności

               

 

MATEMATYKA

KLASA IV

Materiał nauczania
w klasie czwartej

Obowiązujący program

Przedmiotowy system nauczaniaZajęcia dodatkowe:

klasa IV a
wtorek - 6 lekcja - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek - 7 lekcja - zajęcia rozwijające umiejętności

 

Matematyka to przedmiot bardzo użyteczny w życiu codziennym.
Przykładem takich sytuacji są zamieszczone tu zadania tekstowe.

Zadania do rozwiązania:
- działania na liczbach naturalnych - rachunek pamięciowy (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, działania łączne, kolejność wykonywania działań)
- zadania tekstowe: zegar i kalendarz, zadania różne: 1   2  

Zadania powtórzeniowe:
- TABLICZKA MNOŻENIA: 1   2, tabliczka mnożenia na czas, mnożenie przez 6, 7, 8 i 9,

- powtórzenie wiadomości 1 (rachunek pamięciowy na liczbach naturalnych; kolejność działań, potęgowanie)

- powtórzenie wiadomości 2 (dziesiątkowy system pozycyjny, oś liczbowa, porównywanie liczb, zegar i kalendarz, zapisywanie liczb w systemie rzymskim)

- powtórzenie wiadomości 3 (rachunek pisemny):
     - wszystko o działaniach pisemnych (omówienie sposobów wykonywania działań pisemnych)
     - dodawanie i odejmowanie pisemne
     - dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych,
     - odejmowanie pisemne liczb trzycyfrowych, odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych,
     - mnożenie pisemne: 1   2   3  
     - dzielenie pisemne: 1  
     - porównywanie różnicowe i ilorazowe: 1   2  
     - kolejność wykonywania działań: 1   2   3   4   5
     - test wyboru- działania pisemne
    
- potęgowanie 1, potęgowanie 2 (aby korzystać załóż konto z pomocą rodziców)

Gry pozwalające utrwalić umiejętności arytmetyczne:
- matematyczna piramida
- dopasowywanie liczb
- różne dodawania- jeden wynik

Zegar i kalendarz:  odczytywanie godzin i zadania;   zadania różne;   odczytaj godzinę;  1;   2 ;  3;   4 

Geometria:
- powtórzenie wiadomości 4
- powtórzenie 4: proste, odcinki i kąty, mierzenie kątów
- obwód kwadratu
- obwód prostokąta
- pole kwadratu
- pole prostokąta
- prostokąt, kwadrat, koło
- pola figur
- prostopadłościany i sześciany

- powtórzenie 5: ułamki zwykłe: 1   2  
     - przedstawianie graficzne ułamków, zapis ułamka na podstawie rysunku:
          a) w najprostszej postaci - skracanie
          b) ułamkowe domino
     - zamiana ułamków na liczby mieszane i odwrotnie: 1   2   3   4
     - obliczanie ułamka danej liczby naturalnej: 1   2   3   4 (ułamek długości, czasu)
     - skracanie i rozszerzanie ułamków: 1   2   3   4   5
     - porównywanie i porządkowanie ułamków: 1   2   3   4
     - dodawanie i odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach: 1   2
     - testy interaktywne: 1   2

Obliczenia praktyczne:
- miary czasu (test wyboru)
- skala i plan (test wyboru)
- zamiana jednostek długości
- zamiana jednostek masy
- jednostki miary (test wyboru)
- obliczenia zegarowe
- obliczenia pieniężne
- obliczenia wagowe
 

Zadania archiwalne z konkursów matematycznych:
- Kangur matematyczny
- Alfik matematyczny
 

     
 

ARCHIWUM

2018-01-17

IN