Strona głównaNauczycieleUczniowieRodziceNasze sukcesyAktualnościFotkiMatematyka

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Lubsku

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE INFORMATYKA

 

KONTAKT:

 

 
 

 

 

 

Podstawa programowa- zajęcia komputerowe


Podstawa programowa:
  w klasach V i VI
 
w klasach IV i VII


Tu zamieszczam fragmenty dotyczące zajęć komputerowych w szkole podstawowej:

KLASY V- VI

 

Cele edukacyjne

Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

 

 

 

Treści nauczania

1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.

2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym.

3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.

4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.

5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.

 

Osiągnięcia

1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.

2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.

3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.

4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

 

 

KLASY IV i VII

 

Umiejętności rozwijane na informatyce w szkole podstawowej::

Szkoła podstawowa ma przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła ma wyposażyć uczniów w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Treści nauczania i wymagania szczegółowe określa podstawa programowa, która precyzuje również osiągnięcia uczniów w zakresie:

 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

 


Programy, wg których uczymy:

- w klasie V i VI (od roku 2015): Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV - VI szkoły podstawowej - Lekcje z komputerem (WSiP)

- w klasie IV (od roku 2017): Program nauczania informatyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej (WSiP)

- w klasie VII (od roku 2017): Program nauczania informatyki w szkole podstawowej- Lubię to - Michał Kęska (Nowa Era)

 
   

2018-08-06

Izabela Niedźwiedzka