Strona głównaNauczycieleUczniowieRodziceNasze sukcesyAktualnościFotkiMatematyka

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Lubsku

 

KONTAKT:

 

- UCZNIOWIE KLAS I - III: sp3lubsko@uniwersytetdzieci.pl
- UCZNIOWIE KLAS IV - VI:
inf6b@interia.pl

Na te adresy można przesyłać również prace wykonywane w domu (jako załączniki)

 

 

 

 

Podstawa programowa- zajęcia komputerowe


Podstawę programową określa:

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf


Tu zamieszczam fragmenty dotyczące zajęć komputerowych w szkole podstawowej:

 

KLASY I- III

 

Podstawa programowa z dnia 23 grudnia 2008 roku określa, co powinien umieć:

Uczeń kończący klasę I:

1) Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

2) Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

3) Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

Uczeń kończący klasę III:

1) Umie obsługiwać komputer:

a) posługuje się myszą i klawiaturą,

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

2) Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3) Wyszukuje i korzysta z informacji:

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4) Tworzy teksty i rysunki:

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

c) stosuje się do ograniczeń

 

 

 

KLASY IV- VI

 

Cele edukacyjne

Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

 

 

Zadania szkoły

1. Umożliwienie uczniom dostępu do komputera.

2. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

3. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (w szczególności z gier).

 

Treści nauczania

1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.

2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym.

3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.

4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.

5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.

 

Osiągnięcia

1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.

2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.

3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.

4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

 


Programy, wg których uczymy:

- w klasie IV i V: Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV - VI szkoły podstawowej - Lekcje z komputerem

- w klasie VI: Program nauczania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej - II etap edukacyjny - klasy IV - VI

 

 
   

2016-10-24

M.R