>

Strona główna   Aktualności   Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

 Kierownicy i dyrektorzy
SP nr 3 w Lubsku

 

„Z dziejów szkoły”

Pamiętna, historyczna data w dziejach naszej szkoły to 1 września 1962 roku. W tym dniu rozpoczęła oficjalnie działalność nowa placówka oświatowa w Lubsku– Szkoła Podstawowa nr 3.

Swą pierwszą siedzibę miała przy ul. Reja, obecnie Szkolnej (dziś mieści się tam Ośrodek Szkolno– Wychowawczy). Cztery lata później, dokładnie 25 września 1966 roku, władze miasta oddają do użytku budynek przy ulicy Moniuszki, zaliczany do najpiękniejszych i najlepiej urządzonych w  powiecie. Do dziś jest to siedziba szkoły, która istnieje już 50 lat, a zatem rok szkolny 2012/ 2013 to czas obchodów złotego jubileuszu „Trójki”.

Pierwszym kierownikiem placówki zostaje pan Michał Sobański, który przez osiem lat odegrał znaczącą rolę w tworzeniu wizerunku szkoły w środowisku. Lata 60. to wzmożona praca społeczna oraz wielkie sukcesy artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Absolwentom tych lat zapadły w pamięć występy zespołów tanecznych kierowanych przez p. Barbarę Bobińską czy też popisy wokalne imponującego chóru szkolnego, którym dyrygował p. Jarosław Dopierała.

Od początku istnienia placówki aktywnie działało harcerstwo, prężnie działający szczep „Gospodarze” zdobywał niezliczone dyplomy i puchary, zwyciężał w Turniejach Szczepów, osiągał kolejne odznaki i tytuły nadawane przez komendę główną ZHP.

46. drużyna harcerska „Dziady” im. Adama Mickiewicza, której drużynowym był harcmistrz Mariusz Rytwiński, zwyciężyła we wszystkich imprezach na szczeblu centralnym. Głośno było o nich w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Choć organizacja ta na przełomie lat 80. i 90. przestała istnieć, zuchy i harcerze na trwałe wpisali się w koloryt szkoły minionej epoki.

Mijają lata intensywnego rozwoju placówki, nadchodzi rok 1970. Pan Michał Sobański podejmuje pracę jako podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty, nowym kierownikiem szkoły zostaje p. Feliks Świderski.

Lata 70. to rozpoczęcie działalności spółdzielni uczniowskiej „Sezam”, której opiekunem jest p. Lucjan Czarnecki, to także lata współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą w Forst. Podniosłą uroczystością w życiu placówki było wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, co miało miejsce 29 kwietnia 1971 roku. Nadano szkole również imię Adama Mickiewicza, a słowa patrona: „Młodości, ty nad poziomy wylatuj” stały się mottem wszystkich poczynań pedagogów i uczniów.

Rok 1973 rozpoczął kilkakrotne zmiany na stanowisku kierowniczym– najpierw dyrektorem szkoły został pan Roman Kowalczyk, który pełnił tę funkcję przez dwa lata, a po nim stanowisko na krótko objął pan Detlew Kohlschmidt. W roku 1975 trudu kierowania ponownie podejmuje się pan Feliks Świderski, w tym też roku funkcję wicedyrektora szkoły obejmuje pani Zofia Buczek, która sprawowała ją nieprzerwanie przez 23 lata, do chwili przejścia na emeryturę.

Rok 1979 to ważna data dla dzieci kochających sport, zrzeszonych w klubie „Spartakus”– oddano bowiem do użytku kompleks boisk szkolnych wybudowanych w czynie społecznym.

Dzięki wytężonej pracy nauczycieli i uczniów gabinety i pracownie szkolne stają się coraz piękniejsze i nowocześniej wyposażone, w konkursach wojewódzkich zajmują czołowe miejsca.

W roku 1980 stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone panu Andrzejowi Kadłubowskiemu, który kierował placówką przez 16 lat.

Aby poprawić warunki nauczania, nowy dyrektor rozbudowuje budynek szkoły. Dzięki jego aktywności zyskujemy nowy gabinet biologiczny, gabinet do prowadzenia zajęć wyrównawczych, szatnię, salę dla oddziału przedszkolnego, gabinet lekarski oraz drugie pomieszczenie dla świetlicy szkolnej.

Gdy wspominamy lata osiemdziesiąte, to ożywają kukiełki szkolnego teatrzyku „Bajdocja”, którego opiekunem była pani Krystyna Jaros; imponują osiągnięcia matematyczne klubu „Pitagoras”, za które jesteśmy wdzięczni pani Marii Pazur. Podziw musi wzbudzać zapał pani Barbary Czemko– zbierającej przez 30 lat grosik do grosika, namawiając uczniów do systematycznego oszczędzania. Duże sukcesy dydaktyczne odnosiły Lidia Kohlschmidt i Halina Świderska.

Lata te to także wielkie sukcesy sportowe– głównie akrobatów i piłkarzy zdobywających medale pod wodzą panów: Juliana WalczakaZygmunta Krzyszowskiego.

W roku 1993 przybywa „Trójce” uczniów– szkoły w Białkowie, Tucholi, Chociczu i Mierkowie stają się filiami naszej placówki.

1 września 1996 r. nowy rok szkolny inauguruje pan Dariusz Sidelnik, który w drodze konkursu objął stanowisko dyrektora. Trzy lata później funkcję zastępcy powierza pani Joannie Działa.

Lata 90. to niezliczone sukcesy sportowców– lekkoatletów, jak również drużyny dziewcząt w piłce siatkowej. To wysokie lokaty uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, literackich i plastycznych.

W 1999 roku nastąpiła likwidacja filii w Białkowie i Tucholi, dwa lata później zakończyła działalność placówka w Chociczu. Filią SP- 3 pozostała szkoła w Mierkowie kierowana przez p. Teresę Gałązkę. Po jej odejściu na emeryturę w roku 2007 nowym kierownikiem zostaje p. Arkadiusz Siwek. W roku 2011 Urząd Miasta i Gminy w Lubsku podejmuje trudną decyzję o zakończeniu działalności Punktu Filialnego w Mierkowie.

Pod koniec lat 90. „Trójka” na naszych oczach rozwija się i pięknieje. Uczniowie lubią przebywać w odnowionej, bogato wyposażonej bibliotece, do ich użytku oddano przebudowaną szatnię, gabinet pielęgniarki, drugi oddział przedszkolny. Proces odbudowy i doposażania sal lekcyjnych rozpisany jest na kolejne lata ostatniej dekady.

Dyrektor szkoły Dariusz Sidelnik w trosce o poprawę lokalowych warunków pracy finalizuje poważne remonty: zabezpieczenie przed pękaniem budynku, kompletny remont dachu na całym obiekcie, remont sali gimnastycznej z wymianą parkietu i toalet oraz we własnym zakresie remont gabinetów lekcyjnych z wymianą podłóg.

Na zawsze w historii szkoły wpisały się uroczystości 25- lecia, 30- lecia, obchody 200. rocznicy urodzin naszego patrona Adama Mickiewicza, ale najbardziej pamiętny i podniosły był jubileusz 40- lecia placówki w 2002 roku. Obchody zapoczątkował majowy festyn, który przyciągnął tłumy mieszkańców miasta. Była to pierwsza tego typu impreza przygotowana z rozmachem, w pełni udana, na której goście bawili się radośnie, a szkoła pozyskała nowe fundusze.

Finał jubileuszu to uroczysta gala 11 października 2002 roku w Lubskim Domu Kultury, o której mówiono w środowisku i pisano w prasie lokalnej z podziwem.

Spośród wszystkich sukcesów uczniowskich w 2002 roku dwa są godne upamiętnienia, gdyż dostarczyły nam wiele radości. Uczennica Anna Maria Oskierko zwyciężyła w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym, a Katarzyna Walczak odebrała w Warszawie pierwszą nagrodę w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Kolory mojego dzieciństwa”. W czerwcu miała miejsce w szkole promocja tomiku poezji A. M. Oskierko z udziałem licznie zaproszonych gości.

W ostatniej dekadzie nauczyciele i uczniowie przeżyli chwile wzruszeń w czasie wizyt nietypowych gości. 29 października 2001 roku po raz pierwszy zawitał do nas dostojnik kościelny– ks. biskup Paweł Socha, po raz drugi przyjmowaliśmy gościnnie ks. biskupa Adama Dyczkowskiego- Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko– Gorzowskiej.

Dostojnicy kościelni zapoznali się z działalnością Szkolnego Koła „Caritas” założonego w 2005 roku z inicjatywy katechetki Grażyny Prodeus. Koło otacza opieką najbiedniejszych uczniów oraz ich rodziny. Przez lata wypracowało swoje sprawdzone sposoby pozyskiwania środków finansowych, organizuje różnorodne imprezy zarobkowe i akcje charytatywne, nie pozostawia bez pomocy żadnego dziecka z problemem.

Rok wcześniej, w kwietniu 2004 roku „Trójka” nawiązuje przyjacielskie kontakty z partnerską szkołą w Forst. Współpraca i wymiana grup trwają kilka lat, do czasu zaprzestania działalności szkoły niemieckiej.

We wrześniu 2004 roku odradza się u nas harcerstwo. Powstaje gromada zuchowa „Gumisie”, której drużynową jest phm Danuta Modrzejewska, a dwa lata później nowa drużyna harcerska „Dragoni”, której drużynową zostaje pwd Lidia Kowalska. Zuchy i harcerze realizują bogaty plan pracy zatwierdzony przez Komendę Hufca Żary, zdobywając w 2008 roku Chorągwianą Odznakę Zucha oraz miano „Srebrnej Gromady Hufca Żary”. Rok później do pracy z zuchami włącza się p. Izabela Długokińska.

Organizacja istnieje do dziś, ciągle wzbudza zainteresowanie rodziców i uczniów, proponując im wesołe i ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Harcerze godnie reprezentują siebie i szkołę w wielu podniosłych uroczystościach środowiskowych.

Także w 2004 roku wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów z pasją sportową. Z inicjatywy dyrektora, nauczycieli wychowania fizycznego i rodziców powstaje UKS „Spartakus”, którego prezesem zostaje dyr. Dariusz Sidelnik, wiceprezesem Anna Walczak. Klub organizuje przede wszystkim turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o zasięgu gminnym, pozyskiwane środki na ten cel to głównie dotacje Urzędu Gminy na zadania zlecone– stowarzyszeń i klubów UKS.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej otwierają się przed szkołą nowe możliwości pozyskiwania funduszy, a tym samym poprawy warunków nauczania. Wykorzystujemy je już w 2005 roku, przystępując do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, czego efektem jest oddanie szkole nieodpłatnie drugiej, bogato wyposażonej pracowni komputerowej.

We wrześniu 2007 roku tak napisał uczeń w swym wierszu: „Od tego roku we wszystkich szkołach nosimy mundurki o różnych wzorach”. Po wielu latach powrócił do szkół obowiązek noszenia mundurków. Szkoła nasza dostosowała się do wymogów i wszyscy uczniowie paradowali w jednakowych strojach. Pomysł ministra edukacji okazał się jednak nietrafiony i po roku szkolne wdzianka odchodzą do lamusa.

Nadszedł nowy rok szkolny 2008/ 2009. Od 1 września placówka rozpoczyna funkcjonowanie ze zmienioną nazwą. Od tej chwili jest to Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku. Pierwszy oddział integracyjny powstaje już w 2005 roku, a ponieważ dzieci z orzeczeniami i różnymi dysfunkcjami przybywa, stąd też trzy lata później klas integracyjnych jest już pięć. Praca w takim oddziale to nowatorska forma edukacji zintegrowanej, oparta na współpracy dwóch nauczycieli– przedmiotu i nauczyciela wspomagającego.

19 maja 2009 roku szkoła organizuje konferencję środowiskową „Tacy sami”, której głównym celem jest wymiana doświadczeń między nauczycielami i dyrektorami placówek o takim samym profilu. Wraz z zaproszonymi specjalistami i rodzicami dzieci dotkniętych dysfunkcjami dyskutowano nad wypracowaniem metod i form pracy optymalnych dla rozwoju każdego ucznia.

W czerwcu 2009 roku dumni byliśmy z dokonań naszych sportowców. Czworo z nich: Marlena Boranowska, Dominika Rybicka, Kacper Kozłowski, Mateusz Walla wzięło udział w finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. Ogromny sukces odniosła Marlena Boranowska, która zajęła I miejsce w kraju w biegu na 60 m.

W tym samym roku szkolnym grupa nauczycieli opracowuje projekt zajęć pozalekcyjnych „Startuj w przyszłość– to Twoja szansa”, którego głównym koordynatorem jest Małgorzata Cichocka. Projekt rusza 1 marca, objęto nim 145 uczniów, którzy dzięki pozyskanym funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego– Kapitał Ludzki mogą uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach i rozwijać swe zainteresowania. Uczniowie mieli do wyboru: warsztaty profilaktyczne i teatralne, zuchowo– harcerskie, zajęcia sportowo– rekreacyjne, fotograficzne, informatyczne, wycieczki krajoznawczo– turystyczne, rajdy, biwaki.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wywodzących się ze środowisk wiejskich, dzieci niepełnosprawnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, także tych uzdolnionych.

30 listopada 2010 roku następuje uroczyste podsumowanie projektu w obecności licznie zaproszonych gości, którzy obejrzeli pokaz umiejętności uczniów uczestniczących w zajęciach.

Redaktor Edwarda Żylińska z „Magazynu Lubskiego” napisze później: „Dzieło, czyli projekt i jego realizacja były imponujące, wykorzystali wszystkie szanse edukacji pozaszkolnej”.

25 listopada 2011 roku nastąpił radosny moment dla wszystkich dzieci z klas I- III. W tym dniu otwarto salę zabaw, do której pomoce dydaktyczne zakupiono ze środków pozyskanych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. Salę urządzono w ten sposób, by dzieci mogły zaspokoić swoją naturalną potrzebę ruchu, związaną w tym wieku z dużą aktywnością fizyczną. Powstanie sali było także powodem do radości zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców.

W tym samym roku zachwyt wzbudzają także kolejne przeobrażenia w wyglądzie szkoły. Wstawiono nowe, plastikowe okna, korytarze szkolne pomalowano w barwnych kolorach, kolejny, gruntowny  remont przeszła sala gimnastyczna– dziś klimatyzowana, dużą inicjatywę wykazali rodzice i nauczyciele, odnawiając gabinety lekcyjne. Uczniowie ucieszyli się z nowych ławek i krzesełek.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem była inwestycja realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy Lubsko”. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską była możliwa dzięki zaangażowaniu władz miasta i burmistrza Bogdana Bakalarza, którym serdecznie podziękowano na uroczystości zakończenia inwestycji, jaka odbyła się w szkole 20 grudnia 2011 roku.

W roku złotego jubileuszu, w tej pięknie odnowionej, zadbanej i kolorowej szkole łącznie z trzema oddziałami przedszkolnymi uczy się 303 uczniów, którymi opiekuje się wykwalifikowana kadra 28 nauczycieli. W sekretariacie szkolnym nad sprawami biurowymi i finansowymi czuwają kompetentne i życzliwe: Bożena Ugrynowicz oraz Krystyna Piekarska.

Każdego dnia tworzymy wspólnie z uczniami nowe dzieje, pielęgnując z pietyzmem tradycję szkoły, pamiętając o pedagogach, którzy przepracowali tu wiele lat i mieli swój udział w kształtowaniu kolejnych pokoleń wychowanków.

Dziś także troszczymy się o rozwój edukacyjny każdego dziecka, zapewniając mu nie tylko optymalne warunki do nauki, ale również sprzyjającą atmosferę do zabawy i poznawania swojej osobowości.

Niech nasza wspólna historia zapisana w kolejnych tomach kronik będzie dla następnych pokoleń tak ciekawa i bogata, jak pamiętne dzieje minionych 50 lat.

 

Opracowanie: Danuta Łyczko

 

Zmiany na stanowiskach kierowniczych:

2016/2017
- dyrektor szkoły: Monika Przysmak

2017/2018 - dyrektor szkoły: Anna Dzienisz, zastępca: Jolanta Grossmann


 

opracowanie strony:

I. Niedźwiedzka