Strona główna   Sukcesy   Nauczyciele  Rzecznik  Samorząd   Informatyka 

Kółka   Podręczniki   Konsultacje   Plan dowozów

 

Plan dowozów

w roku szkolnym 2012/ 2013

                             

Jedziemy do szkoły:

Godzina

przyjazdu

 Czas trwania kursu

Lubsko – Budziechów - Białków - Stara Woda - Lubsko SP-3

7 20

30 min

Lubsko - Budziechów - Białków - Lubsko

7 30

25 min

Lubsko - Tuchola II - G1 - SOSW-  Lubsko SP3

6 30

45 min

Tuchola I - Stara Woda - Lubsko

7 10

20 min

Lubsko - Mokra – Chocimek – Chocicz –  Gozdno - Górzyn - G1 - Lubsko SP3

6 40

50 min

Lubsko – Mokra – Chocimek – Chocicz – Gozdno - Górzyn- Lubsko

7 15

45 min

Lubsko - Tarnów - Chełm Żarski - Mierków - Lubsko SP1 - Lubsko

6 45

35 min

Lubsko - Janowice - Małowice - Lutol -Górzyn - Lubsko SP3 - G1 - SOSW - P5 - SP3 Lubsko

6 45

75 min

Lubsko - Ziębikowo - Mierków - Raszyn - Osiek - Górzyn

6 45

30 min

Górzyn - Osiek - Raszyn - Mierków - Ziębikowo - Lubsko SP1 - G1 - SP3

7 15

45 min

Lubsko - P2 - Lubsko

8 05

45 min

 

 

 

 

 

 

Jedziemy ze szkoły:

 

 

Lubsko - Budziechów - Białków - Stara Woda - Lubsko

11 40

50 min

Lubsko - Budziechów - Białków - Stara Woda - Lubsko

12 40

40 min

Lubsko - Stara Woda - Białków - Budziechów - Lubsko

14 30

40 min

Lubsko - Tuchola - Lubsko

12 40

50 min

Lubsko - Tuchola - Lubsko

14 20

50 min

Lubsko - Górzyn - Gozdno - Chocicz - Chocimek - Mokra - Małowice - Lutol - Lubsko SP3 - G1 - SOSW - Lubsko

11 40

60 min

Lubsko – Górzyn - Gozdno - Chocicz - Chocimek - Mokra - Lubsko

12 40

50 min

Lubsko - Górzyn - Gozdno - Chocicz - Chocimek - Mokra - Lubsko

14 30

50 min

Lubsko - Lutol - Małowice - Janowice - Lubsko

12 40

50 min

Lubsko - SOSW - Górzyn - Lutol - Małowice - Janowice - Lubsko

14 15

65 min

Lubsko - Ziębikowo - Mierków - Raszyn - Osiek - Górzyn - Osiek - Raszyn-Mierków - Ziębikowo - Lubsko

13 15

60 min

Lubsko SP3 – Lubsko G1 - Lubsko SP1 – Dłużek – Mierków - Raszyn - Chełm Żarski - Tarnów - Lubsko

12 35

90 min

Lubsko - P2 - Lubsko

13 30

40 min

Lubsko SP1 - Lubsko G1

14 10

20 min

 

 

 

aktualizacja; IN

2012-09-27