Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

ERASMUS+ 2015-2017

 
     

Międzynarodowy projekt programu Erasmus+

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

 

  W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w szkole w Glina w Chorwacji odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie projektowe. W spotkaniu brali udział nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Norwegii, Finlandii, Estonii, Hiszpanii oraz nauczyciele chorwaccy pracujący w tym projekcie.

Szkoła podstawowa w Glinie pracuje na 2 zmiany: od 8 do 18. Uczęszcza do niej ok. 500 uczniów.  Uczą się tutaj dzieci od siódmego do czternastego roku życia, czyli od pierwszej do ósmej klasy.

Glina to niewielkie miasteczko. 25 lat temu rozpoczęła się tam wojna, która zakończyła się powstaniem samodzielnego państwa chorwackiego. Niestety w wyniku wojny miasteczko to bardzo ucierpiało. Liczba mieszkańców Glina zmniejszyła się aż o 14 tysięcy (z 24 tysięcy do jedynie 10), ponieważ wielu ludzi, głównie Serbów, opuściło tamte tereny.

Po szkole oprowadzili nas uczniowie klas 8-mych, a młodsi uczniowie zaprezentowali chorwackie tańce narodowe. Następnie oglądaliśmy filmy o szkołach partnerskich. W ramach CLIL nauczyciele przeprowadzili lekcje w językach narodowych. Nauczycielom z naszej szkoły przypadła lekcja w klasie szóstej, w trakcie której przedstawiliśmy uczniom prezentację o Polsce i uczyliśmy nazwy przyborów szkolnych.

Oprócz zajęć w szkole, odbyło się również spotkanie w gronie nauczycieli związanych z projektem, podczas którego dokonaliśmy ewaluacji metod nauczania pisania.  Ponadto, każda szkoła przedstawiła swoje metody odnośnie stosowania technologii informatyczno-komputerowej.

Ustalone zostało kolejne zadanie projektu: każda szkoła zorganizuje wirtualne spotkanie z uczniami, podczas którego uczniowie będą mieli okazję poznać kolegów i koleżanki, z którymi do tej pory wymieniali się listami. Dzieci z naszej szkoły spotkają się z fińskimi uczniami.

Następne spotkanie odbędzie się w naszej szkole od 24 do 28 kwietnia 2017r.

Maria Uryś i Agnieszka Cierebiej.

 

 
 

2017-02-24; I. N

.